Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

goodAdjectiv
Substantiv
1. (pl.)

mărfuri, marfă


2. (pl.)

bunuri, avut


3. (pl.)

oamenii virtuoşi


4.

bine, avantaj, profitExpressions:
good for you/him etc.!  =  bravo ţie, lui etc.
to be good at telling a story  =  a şti povestească bine (cu duh) o poveste, întâmplare
in good spirits  =  bine dispus
in good earnest  =  fără glumă, serios
everything in good time  =  fiecare lucru la timpul său
in good time  =  la timp, în timp util
a good while/a good long time  =  o bună bucată de vreme
to be as good as dead  =  a fi pe moarte
to have a good mind to  =  a fi foarte dornic
the good people  =  zânele
to be good for an amount  =  a fi bun pentru o sumă oarecare
a good receipt  =  o chitanţă valabilă
good debts  =  datorii care vor fi plătite sigur
a good thrashing  =  o bătaie zdravănă
good looks  =  frumuseţe, înfăţişare plăcută
a good leg  =  un picior frumos
he thought it good to stay  =  consideră necesar rămână
good humour  =  bună dispoziţie
good luck  =  noroc
we had a good time  =  ne-am distrat bine
to have a good time  =  a se distra
good evening  =  bună seara
good news  =  ştiri bune
how good of you!  =  ce drăguţ din partea d-tale!
be good enough to  =  ai bunătatea
to say a good word for  =  a pune o vorbă bună pentru
be good to him  =  fii binevoitor cu el
good people  =  oameni de treabă
a good man  =  un om cumsecade
my good friend/man  =  dragul meu
as good as gold  =  bun ca pâinea caldă
a good child  =  un copil cuminte
(d. minciună) that's a good one  =  asta-i bună!
good story  =  o întâmplare nostimă
good advice  =  sfat bun
good painter  =  pictor bun (talentat)
to have good breeding  =  a fi bine crescut, a avea educaţie
good dinner  =  masă bună
good fire  =  foc bun
A nod\'s as good as a wink (to blind man)  =  O aluzie (un semn) e de ajuns ca pricepi (despre ce e vorba)
Are you good at figures?  =  Te pricepi la socotit?
All well and good but ...  =  N-am nimic impotrivă dar ...
A good opportunity has presented itself for studying their customs  =  S-a ivit un bun prilej pentru a le studia obiceiurile
A miss is a good as a mile  =  O greşeală e o greşeală, oricum ai lua-o
Good blood tells  =  Sângele apă nu se face
Either of these metods is good  =  Oricare din aceste metode e bună
Enought is a good as a feast  =  Ce-i mult nu-i bun
good words cost nothing and are worth much  =  Vorba dulce mult aduce
good words and no deeds  =  Vorbă multă, sărăcia omului
A good marksman may miss  =  Oricine poate greşească
good intentions are no warrant for irregular actions  =  Intenţiile bune nu justifică faptele incorecte
A good health is above wealth  =  Sănătatea e cea mai bună avuţie
A good conscience is a soft pillow/constant feast  =  Cugetul cel bun e cea mai bună pernă
to go a good streak/pace  =  a merge repede
to give as good as one gets  =  a plati cu aceeaşi monedă
to give a good account of oneself  =  a se dovedi la înălţime
to get a good break  =  a avea noroc
to get on the good side of smb.  =  a se pune bine cu cineva
to get off to a good start  =  a porni cu dreptul
to get a good send  =  a fi condus la plecare
to get a good hand  =  a fi aplaudat la scenă deschisă
to get a good blowing up for smth.  =  a fi luat la rost
to get a good run for one\'s money  =  a fi recompensat pentru eforturile făcute
to fall into a good berth  =  a găsi un job bun
to do smth. in one\'s own good time  =  a face ceva atunci când crede de cuviiinţă
to cut a good figure  =  a face o impresie bună
to come to good  =  a se sfârşi cu bine
to come good  =  a fi din nou în formă
to come good speed  =  a avea succes
to be a good sailor  =  a nu suferi de rău de mare
to be on to a good thing  =  a fi pe drumul cel bun
to be in smb.\'s good books  =  a fi bine văzut de cineva
to be good fun  =  a fi plăcut, amuzant
to be good money  =  a fi rentabil, productiv
to be after no good  =  a fi pus pe rele
Be a good soul!  =  Fii cuminte!
by good fortune  =  din fericire
at a good bat  =  în pas vioi
all to the good  =  cu atât mai bine
as good as his word  =  care se ţine de cuvânt
as good as a play  =  amuzant, nostim
as good as a feast  =  suficient, destul
as good as  =  aproape, ca şi cum/când
as good  =  preferabil, mai bine
a man of good report  =  un om cu reputaţie bună
a good knife and fork  =  o persoană care mănâncă mult
a good kick  =  un fotbalist bun
A good job you made of it!  =  Bună treabă ai făcut!
A good job that he came!  =  Noroc a venit!
a good job  =  o stare bună de lucruri
a good crop of potatoes  =  o recoltă bună de cartofi
a good deal of  =  f mult, o gramadă de; mult (mai bine)
A fat lot of good that is!  =  Mare ispravă, ce să-ţi spun!
the public good  =  binele public
no good  =  om/lucru de nimic
good tempered  =  blajin, blând; bine dispus, în toane bune
good sized  =  de mărime potrivită, corespunzătoare
good natured  =  blajin, blând; politicos, amabil
good humored(ly)  =  jovial, vesel, binedispus, prietenos, amabil
good heartedness  =  bunătate, blândeţe
good hearted  =  bun la inimă, blând, cumsecade
good works  =  opere filantropice, de caritate
good offices  =  bune oficii
good will  =  bunavoinţă, înţelegere
good looker; good looking  =  frumos, arătos, chipeş
good living  =  viaţă de huzur, de belşug
good liver  =  om căruia îi place traiască bine
a good speller  =  o persoană care scrie corect, ortografic
good hand  =  scris frumos
good Friday  =  Vinerea Mare
good fellowship  =  sociabilitate
jolly good fellow  =  om de treabă, sociabil
good faith  =  bunacredinţă, onestitate
to be up to no good  =  a încerca facă o prostie
good cause  =  cauza bună, dreaptă
it is no good trying  =  inutil încercăm
to the good  =  în favoarea, în avantajul
for good  =  pentru totdeauna
a goods train  =  tren de marfă
the good and the bad  =  cei buni şi cei răi
what is the good of  =  la ce bun?
to return good for evil  =  a răsplăti binele cu răul
good God/heavens!  =  pentru Dumnezeu!
he did it for your good  =  a făcut-o spre binele tău
to make good  =  a reuşi în viaţă, a prospera
to make good  =  a-şi îndeplini o obigaţie
to make good  =  a dovedi
to make good  =  a plăti (o cheltuială), a repara (o pagubă)

Adverb
1.

bine, cu adevărat


2.

destul, foarteExpressions:
good and  =  teribil, grozav de

This word was searched 126583 times.

Modified by: lili81

top ^


Last searched words: good, whereby, pale, shabby, dense, hern, apprenticeship, easel, blusterous, bedazzle, challenge, aspire, spelling, argue, wood, trickle, lot, dark, mantel, sewer.

Up to now, there is a number of 207.229.126 searched words, among 8.463 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.414 secunde
UP