Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

longAdjectiv
Substantiv
Adverb
1.

mult timp, vreme îndelungată


2.

de-a lungul, întreg


3.

îndelungExpressions:
to grow/get/become longer  =  a se lungi
after a long and refreshing sleep  =  după un somn îndelungat şi reconfortant
he was going on a long journey  =  pleca într-o lungă călătorie
a room at least thirty feet long  =  o cameră lungă de cel puţin treizeci de picioare
to take a long view  =  a prevedea de departe lucrurile
long bill  =  notă mare
long bill  =  (fig.) efect de lungă durată
how long the lecture seemed to him  =  cât de lungă i s-a părut conferinţa
just wait a minute, î shan't be long  =  aşteaptă-mă o clipă, nu voi sta mult
it won't be long now  =  mult a fost, puţin a rămas
how long you are!  =  încet te mai mişti!
it is a long mile there  =  e o milă buna până acolo
to have a long arm  =  a avea trecere, putere
to have a long face  =  a avea un aer melancolic
to have a long face  =  a avea o expresie tristă
to bid a long farewell  =  a-şi lua rămas bun pentru mult timp
to have a long head  =  a fi perspicace
to make a long nose  =  a da cu tifla
in the long run  =  cu timpul, în cele din urmă
of long standing  =  de demult, de mult timp
to have a long tongue  =  a fi gură spartă, a nu putea ţine un secret
to long to  =  a fi nerăbdător de (a face ceva)
to long to  =  a arde (de dorinţa de a face ceva)
to long for smth.  =  a tânji după ceva
I long to see you again  =  sânt nerăbdător te revăd
longing for a letter  =  aşteptând cu nerăbdare o scrisoare
to long for one's motherland  =  a tânji după patrie
the long  =  vacanţa mare
it will not take me long  =  asta nu-mi va lua mult timp
before long  =  în curând
he is not here for long  =  n-a venit pentru multă vreme
the long and the short of it  =  într-un cuvânt, pe scurt
so long as, as long as  =  atâta timp cât, cu condiţia ca, numai
as long as he lived  =  (atât) cât a trăit
long ago  =  demult, cu mult (timp) în urmă
all (the) day long  =  cât e ziua de lungă, ziua întreagă
all his life long  =  întreaga sa viaţă
he examined it long and carefully  =  l-a examinat îndelung şi cu atenţie
how long?  =  cât timp? până când?
low long have you been here?  =  de câtă vreme eşti aici?
how long is it since he left?  =  de câţ timp a plecat?
he is no longer ill  =  nu mai e bolnav
wait a little longer  =  aşteaptă încă puţin
two days longer  =  cu două zile mai târziu

This word was searched 66698 times.

top ^


Last searched words: long, huckle-backed, disannul, foundation-stone, that's, watchful, bootlicker, pretty, pestilential, mud, sensible, great, bring, drowsy, corporal, force, charm, these, place, unofficial.

Up to now, there is a number of 207.289.596 searched words, among 10.093 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
LinksCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.350 secunde
UP