Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

allAdjectiv
Substantiv plural
Adverb
1.

cu totul


2.

în întregimeExpressions:
with all care  =  cu toată grija
all the time  =  tot timpul
on all fours  =  în patru labe
all smiles (d. faţă)  =  numai zâmbet
beyond all doubt  =  fără nici o îndoială
one and all  =  absolut toţi
they rose all like one  =  s-au ridicat toţi ca unul
all is well  =  totul este bine, totul este în ordine
all are well (pl.)  =  toţi sânt bine, sănătoşi
after all  =  la urma urmelor
all in all  =  cu totul, în întregime
and all  =  cu tot
all about Jim  =  totul despre Jim
and all that  =  şi aşa mai departe
at all  =  cât de cât, în orice caz, totuşi
do you think he will come at all ?  =  crezi s-ar putea vină ?
if he comes at all  =  dacă totuşi vine
for all I know  =  după câte ştiu
for all that  =  cu toate acestea, totuşi
for good and all  =  pentru totdeauna, definitiv
not at all  =  de loc
not at all  =  pentru puţin (ca răspuns la "mulţumesc")
nothing at all  =  absolut nimic
once for all  =  o dată pentru totdeauna
one's all in all (fig.)  =  totul în viaţă pentru cineva
all is over  =  totul s-a sfârşit
all and sundry  =  fiecare
that's all there is to it  =  asta-i tot
all told  =  luând totul în considerare
she was dressed all in white  =  era îmbrăcată complet în alb
all at once  =  dintr-o dată
all alone  =  complet singur
all but  =  aproape, mai-mai , ca şi
he was all but dead  =  era aproape mort
all one  =  indiferent, perfect egal
it is all one to me  =  mi-e indiferent
all over  =  peste tot, pe tot cuprinsul
all over  =  sfârşit, terminat
it is all over/up with him  =  s-a sfârşit cu el
all the better  =  cu atât mai bine
all the more so as  =  cu atât mai mult cu cât
all the same  =  indiferent, totuna
all the same  =  cu toate acestea
it's all the same to me  =  mi-e totuna
all the same  =  totuşi
thanks, all the same  =  mulţumesc totuşi
all in  =  obosit mort
all there (fam.)  =  cu mintea întreagă
he is not all there  =  nu e cu mintea întreagă

This word was searched 117222 times.

top ^


Last searched words: all, doesn't, sky-writing, caitiff, down, endeavour, ease, speed-up, practical, cottage, upwards, loadstone, bar, bullion, movie, spice, empty, audacious, business, force.

Up to now, there is a number of 206.388.574 searched words, among 3.211 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.855 secunde
UP