Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

forPrepozitie
1.

pentru


2.

în favoarea


3.

pentru


4.

în scopul


5.

în vederea


6.

către


7.

spre


8.

la


9.

pentru


10.

din cauza


11.

pentru


12.

în schimbul


13.

pentru


14.

în locul


15.

în loc de


16.

ca


17.

în calitate de


18.

drept


19.

în raport cu


20.

în ce priveşte


21.

cu privire la


22.

de


23.

pe timp de


24.

arată (data, ora) la


25.

pentru


26.

pe o distanţă de


27.

până laConjunctie
1.

deoarece


2.

pentru


3.

întrucât


4.

ca nu cumva


5.

a intenţiona


6.

ţinând seama


7.

întocmaiExpressions:
we can't go for it is raining  =  nu putem merge pentru plouă
can I do anything for you?  =  pot face ceva pentru d-ta? cu ce pot servi?
what did you do it for?  =  pentru ce ai făcut-o?
what for?  =  pentru ce? în ce scop?
what do you want the book for?  =  pentru ce ai nevoie de carte?
to struggle for existence  =  a lupta pentru existenţă
to be put up for sale  =  a fi pus în vânzare
he left for London  =  a plecat la Londra
a ship bound for India  =  un vapor cu direcţia spre India
to make for the door  =  a se îndrepta spre uşă
for fear of  =  de frică nu
for want of money  =  din lipsă de bani
he could not speak for grief  =  nu putea vorbi de durere
to dance for joy  =  a sări, a dansa de bucurie
but for  =  dacă n-ar fi, dacă n-ar fi fost (la mijloc)
to be out for  =  a fi pus pe
they seem to be out for a row  =  par fie puşi pe ceartă
he gave a dollar for the book  =  a da un dolar pe carte
it is all I got for my pains  =  asta e tot ce am obţinut în schimbul strădaniilor mele
eye for eye, tooth for tooth  =  ochi pentru ochi, dinte pentru dinte
not for the world  =  pentru nimic în lume
he signed it for me  =  a semnat în locul meu
this big box will serve usfor a table  =  lada asta mare ne va servi drept masă
I mistook him for his brother  =  l-am luat drept fratele său
to be given up for lost  =  a fi considerat pierdut
for example/instance  =  de exemplu
to take for granted  =  a lua de bun
he is very tall for his age  =  e foarte înalt pentru vârsta lui
it was rather cold for August  =  era cam frig pentru august
for all  =  în ciuda
for all his luck he was not satisfied  =  cu tot norocul său, era nemulţumit
for all that  =  totuşi, cu toate acestea
for all/aught I know  =  după câte ştiu
for all/aught I know  =  habar n-am
he may be in Africa for all I know  =  habar n-am unde e
for all I care  =  din partea mea
he may go and drown himself for all I care  =  din partea mea n-are decât se înece
for all the world  =  exact
he looked for all the world like  =  arăta exact ca
for my part  =  în ceea ce priveşte
for the present  =  pentru moment
the time being  =  deocamdată
for that matter  =  în ce priveşte această chestiune
for that matter  =  dacă este vorba de asta
it is not for you to say so  =  nu se cade spui asta
that is the very thing for you  =  asta este exact ce îţi trebuie
I haven't seen her for the past three weeks  =  n-am văzut-o în ultimele trei săptămâni
he has been ill for two months  =  e bolnav de două luni
he left for a mouth  =  a plecat pe o săptămână
for ever/good  =  pentru totdeauna
for life  =  pe viaţă
to hope for fine weather  =  a spera fie vreme frumoasă, bună
to hunger for knowledge  =  a fi însetat de cunoştinţe
eager for news  =  dornic de noutăţi
the road strelched for some miles  =  drumul se întindea drept pe o distanţă de câteva mile
he could see for miles around  =  putea vadă pe o distanţă de mai multe mile
oh, for a fine day!  =  o, de-ar fi o zi frumoasă!
he walked for a mile  =  a mers o milă
he has a liking for literature  =  îi place literatura
to have a weakness for  =  a avea slăbiciune pentru

This word was searched 163057 times.

top ^


Last searched words: for, insight, ill-advised, croquet, hello, spoilt, kindness, roost, them, internal, man, fleet-footed, Negro, widespread, evaluate, vulgarity, flabbergast, diameter, staircase, happy.

Up to now, there is a number of 206.711.693 searched words, among 14.166 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
LinksCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.714 secunde
UP