Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

headSubstantiv
1.

cap


2.

psihic


3.

intelect


4.

cap


5.

persoană


6.

căpăţână (de mistreţ)


7.

faţă (a unei monede)


8.

cap (de cui, de bulon, de nit)


9.

fier (al ciocanului, al securei)


10.

ascuţiş (al săgeţii)


11.

măciulie


12.

corp (de piston)


13.

mănunchi


14.

buchet


15.

parte de sus, capotă


16.

spumă (la bere)


17.

smântână (la lapte)


18.

extremitate sup. sau principală


19.

capăt, căpătâi (al patului)


20.

fund (de butoi etc.)


21.

tavă


22.

piele (a tobei)


23.

izvor (mai ales în compuşi)


24. (tehn.)

înălţime de cădere


25. (tehn.)

sarcină de apă


26.

promontoriu, cap


27.

extremitatea cea mai avansată


28.

capăt (al unui dig, al unui zăgaz


29. (mar.)

proră


30.

cap, bot


31.

frunte, prim rang


32.

şef


33.

antet, început (de capitol)


34.

titlu (al unui discurs etc.)


35.

coacere (a unui abces etc.)


36.

punct critic


37.

criză


38.

forţă


39. (tehn.)

zgură de metal


40. pl. (mar.)

latrinăVerb tranzitiv
1. (tehn.)

a înzestra, a prevedea cu un cap


2.

a pune fund, capac (unui butoi)


3.

a se înscrie în fruntea


4.

a fi în capul


5.

a fi în fruntea


6.

a merge în fruntea, a conduce


7.

a călăuzi (trupe, coloane etc.)


8.

a depăşi, a întrece


9.

a înfrunta


10.

a abate, a schimba direcţia


11.

a para


12. (fig.)

a preveniVerb intranzitiv
1.

a se trage, a-şi avea originea


2.

a alcătui un cap, un capăt


3.

a se îndrepta (spre)Expressions:
they were all heading for the market-place  =  toţi se îndreptau spre piaţa târgului
from head to foot  =  din cap până-n picioare
to win by a head  =  a întrece cu un cap
to beat smb.'s head off  =  a bate măr pe cineva
to keep one's head above water  =  a se menţine la suprafaţă
to make head  =  a înainta, a progresa
to be off one's head  =  a fi ţicnit
to talk smb.'s head off  =  a zăpăci pe cineva cu vorbăria
to lose one's head  =  a-şi pierde capul
a notion keeps running in my head  =  îmi umblă prin cap o idee
five shillings a head  =  cinci şilingi de cap
the head of a car  =  capota unei maşini
river head  =  iaz de moară
loss of head  =  pierdere de sarcină
Beachy Head  =  Capul Beachy
she is by the head  =  vasul este în bot
the head of the family  =  capul familiei
the head of a department  =  şeful unui serviciu
the head of a school  =  directorul unei şcoli
under the same head  =  sub acelaşi titlu, în aceeaşi categorie
to come to a head  =  a deveni critic
to gather head  =  a prinde forţă
to gather head  =  a lua proporţii
headed with iron  =  ferecat, prevăzut, înzestrat cu un vârf, cu cap de fier
his name headed the list  =  numele său era în capul listei
to head back  =  a întâmpina
to head back  =  a ieşi în faţa (cuiva) pentru a-l obliga dea înapoi
to head down  =  a tăia vârful (unui copac)
to head for  =  a îndrepta (spre)

This word was searched 83194 times.

top ^


Last searched words: head, hater, engineer, buoyant, functionary, kopeck, tertiary, guerdon, informative, partnership, hopscotch, speculation, lager, dead-house, greedily, mart, tilt, original, inheritor, expense.

Up to now, there is a number of 205.847.093 searched words, among 5.155 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.326 secunde
UP