Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

backSubstantiv
Adjectiv
Adverb
Verb tranzitiv
1.

a împinge înapoi


2.

a face meargă îndărăt


3.

a ajuta


4.

a susţine


5.

a sprijini


6.

a pune căptuşeală


7.

a căptuşi


8. (la curse)

a paria pe


9. (com.)

a andosa


10.

a încăleca


11.

a forma un fond pentruVerb intranzitiv
1. (d. vehicule)

a da îndărăt


2.

a merge înapoi


3. (mar.)

a merge în volte


4. (mar.)

a naviga în zigzag


5. (fig.)

a ezita


6.

a şovăi


7. (şi fig.)

a se da înapoi


8.

întârziat


9.

a se sustrage (de la)


10.

fără ştiinţa cuiva


11.

a sta în pat


12.

a fi la strâmtoare


13.

a ignora pe cineva


14.

a mânia pe cineva


15.

în plus faţă de


16.

a împiedicaExpressions:
to take a back seat  =  a ocupa un loc în spate
to take a back seat  =  a sta în umbră
back vowel (fon.)  =  vocală posterioară
back rent  =  chirie restantă
back number  =  număr vechi (al unei reviste)
back number  =  (fam.) vechitură
to back on/upon  =  a fi aşezat cu spatele la
to back down  =  a renunţa (la)
to back out/of  =  a da îndărăt
to back up  =  a susţine
at the back of  =  în spatele
behind one's back  =  pe ascuns, din umbră
behind one's back  =  pe la spatele cuiva
to turn one's back upon smb.  =  a întoarce cuiva spatele
to be/lie on one's back  =  a fi bolnav
to be/lie on one's back  =  a fi înfrânt
back to back  =  spate în spate
to have on one's back  =  a avea ca sarcină
to stand with one's back to the wall  =  a fi încolţit
to lend a back to smb.  =  a sta în chip de scară pentru cineva
to lend a back to smb.  =  a da cuiva concursul
to give smb. the back  =  a nu lua în seamă
to put one's back into smth.  =  a munci din răsputeri la ceva
to break one's back  =  a se speti
to put/set/get smb.'s back up  =  a scoate din sărite
it breaks the camel's back  =  asta e culmea
the back of a chair  =  spetează a unui scaun
the back of the hand  =  podul palmei
the back of the house  =  spatele casei
the back of a post-card  =  verso al unei cărţi poştale
the back of a page  =  dosul unei pagini
the back of a dress  =  dosul unei rochii
at the back of one's mind  =  în subconştient
at the back of beyond  =  la dracu-n praznic
the back of the ship  =  chila vasului
to be at the back of smth.  =  a fi cauza ascunsă a unui lucru
on the back of  =  ca completare la
the back of a knife  =  muchia unui cuţit
(sport) full back  =  fundaş
(sport) half back  =  mijlocaş
to back a bill  =  a gira o poliţă
back and forth  =  încoace şi încolo
the house stands back from the road  =  casa e retrasă de la stradă
many years back  =  cu mulţi ani în urmă
twendy years back  =  acum douăzeci de ani
to look back  =  a se uita în urmă
to come back  =  a se întoarce, a veni înapoi
to pay back  =  a restitui (bani)
to bow back  =  a răspunde la salut dând din cap
I did the journey there and back  =  am făcut călătoria până acolo şi înapoi
to keep back  =  a reţine
to keep back  =  a se ţine la distanţă
to go back one's word  =  a nu se ţine de cuvânt
to go back on a friend  =  a fi necinstit faţă de un prieten
to pay smb. back (in his own coin)  =  a plăti cuiva cu aceeaşi monedă

This word was searched 94490 times.

top ^


Last searched words: back, broadly, imperative, barreness, audit, pass, characteristic, hidden, ocular, autocrat, vertebral, curtain, winebag, respect, earnest, asunder, necessity, quite, volume, impendency.

Up to now, there is a number of 206.697.809 searched words, among 282 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
LinksCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.294 secunde
UP