Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

putSubstantiv
1. (sport)

aruncare (a greutăţii)


2. (la bursă, şi ~ option)

primă de livrare


3. (la bursă, şi ~ option)

primă de vânzareVerb tranzitiv
1.

a pune


2.

a spune, a exprima


3.

a evalua, a aprecia


4.

a plasa (bani)


5.

a înfige, a împlântaVerb intranzitiv
1. (mar.)

a se îndreptaVerb tranzitiv
1.

a arunca (greutatea)Expressions:
to put in (mar.)  =  a face o escală
to put into port  =  a intra în port
to put to sea  =  a porni în larg
to put to land  =  a se îndrepta spre uscat
to put back  =  a reveni în port
to put about  =  a ocoli
to put in  =  a intra
to put in (for)  =  a-şi pune candidatura (pentru)
to put in (for)  =  a pretinde dreptul (la)
to put up (at)  =  a se stabili (la), a se opri (la)
to put up (with)  =  a se obişnui (cu), a suporta
I could not put up with the situation  =  nu puteam împăca cu situaţia
to put away (fam.)  =  a lăsa amanet
to put away  =  a da (ceasul) înapoi
to put by  =  a evita/ocoli un răspuns
to put forth  =  a răspândi (o teorie etc.)
to put forward  =  a pune în faţă
to put in  =  a furniza (o probă etc.)
to put in  =  a instala (într-un post)
to put on  =  a lua (o atitudine etc.)
to put on  =  a creşte (în greutate/volum etc.)
to put out  =  a scrânti, a luxa (un membru)
to put out  =  a încurca, a zăpăci
to put up  =  a deschide (o umbrelă)
to put up  =  a ridica (o construcţie)
to put up  =  a atârna (un tablou etc.)
to put up  =  a prezenta, a scoate (la licitaţie)
put it on the table  =  pune-l pe masă
put your hat straight  =  pune-ţi pălăria drept
he put his signature on it  =  el a semnat-o
put yourself in my place  =  pune-te în situaţia mea
who put the clock fast?  =  cine a dat ceasul înainte?
she will put the matter right  =  ea va pune lucrurile la punct
to put a play on the stage  =  a pune în scenă o piesă
to put on the market  =  a pune în vânzare
put him at his ease  =  fă-l se simtă la largul lui
to put a question  =  a pune o întrebare
I put it to you  =  te întreb
put it into French  =  spune-o în franţuzeşte
I cannot put it into words  =  nu găsesc cuvinte
I put the population of Rumania at twenty million souls  =  apreciez populaţia Romaniei la douăzeci de mil. de oameni
he put his money into house  =  şi-a investit banii în casă
to put money on a horse  =  a paria pe un cal
to put across  =  a lansa cu succes (o piesă etc.)
to put away  =  a pune deoparte (bani)
to put back  =  a reintegra (în funcţie)
to put back  =  a reţine, a împiedica înainteze
to put by  =  a trece sub tăcere
to put by  =  a pune deoparte, a economisi
to put down  =  a micşora (un preţ, o cheltuială etc.)
to put down  =  a înscrie/trece în contul (cuiva)
what shall I put you down for?  =  cu cât vreţi înscriu?
put this down to him  =  treci asta în contul lui
to put forth  =  a produce, a da naştere la
to put forward  =  a elabora (o teorie)
to put in  =  a înainta, a depune (o plângere etc.)
to put in  =  a aduce (o mărturie)
to put in  =  a plasa (o glumă etc.)
to put off  =  a amâna
never put off till tomorrow what you can do today  =  nu lăsa pe mâine ce poţi face azi
never put off till tomorrow what you can do today  =  a se debarasa (de cineva)
to put smb. off with promises  =  a duce pe cineva cu vorba
to put on  =  a îmbrăca, a pune (o haină)
to put on  =  a mări (un preţ etc.)
to put on  =  a pune în funcţie
to put on the brakes  =  a împiedica (pe cineva)
to put out  =  a da afară, a scoate
to put out  =  a stinge (focul etc.)
to put out  =  a plasa (bani cu dobândă)
to put through  =  a termina, a duce la bun sfârşit (un lucru)
to put through  =  (telefon) a pune în legătură (cu)
to put to  =  a înhăma (caii)
to put together  =  a îmbina, a reuni
to put together  =  (tehn.) a monta
to put up  =  a ridica (un transperant)
to put up  =  a mări preţul la
to put up  =  a monta, a instala (un aparat)
to put up  =  a stârni (un vânat)
to put up  =  a adresa, a face (o plângere etc.)
to put up for  =  a propune (un candidat)
to put up a job  =  a urzi o intrigă

This word was searched 74467 times.

top ^


Last searched words: put, has, wreathe, white, fall, revenue, floral, birdie, nunnery, nitrate, see, implore, draw, swelling, afloat, dirty, sheriff, analects, rehash, foot.

Up to now, there is a number of 205.846.980 searched words, among 5.042 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.294 secunde
UP