Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

lookSubstantiv
Verb tranzitiv
1.

a privi (la), a se uita (la)


2.

a exprima prin priviri


3.

a avea aerul , a păreaVerb intranzitiv
1.

a privi, a se uita


2. (fig.)

a-şi îndrepta atenţia


3.

a face ochii mari, a fi surprins


4. (that)

a se asigura (), a vedea ( nu


5. (that)

a avea grijă ()


6. (that)

a veghea ( nu)


7.

a da spre, a avea vedere spre


8.

a avea aerul, a păreaExpressions:
to look up (d. preţ)  =  a fi în creştere
to look up (d. afaceri)  =  a se restabili, a se îmbunătăţi
look! he is coming!  =  priveşte! uite-l vine!
look how dirty this book is  =  uite ce murdară e cartea aceasta
look here!  =  ia ascultă!
look sharp!  =  grăbeşte-te!
look out!  =  atenţie!
look you  =  vezi
don't look like that  =  nu te zgâi în halul ăsta
look that the door be not left open  =  ai grijă nu rămână uşa deschisă
the room looked west  =  camera dădea spre apus
to look wel/ill  =  a arăta bine sau rău
to look sad  =  a avea aerul trist, a părea trist
it will look bad  =  va face o proastă impresie
to look big  =  a face pe grozavul
to look alive  =  trezeşte-te! mişcă-te!
to look about  =  a privi de jur împrejur, a privi în jurul său
he looked about for a pencil  =  a privit în jur căutând un creion
to look after  =  a urmări din ochi
to look after  =  a căuta, a încerca găsească (cu privirea)
to look after  =  a vedea de, a îngriji
who looks after the baby?  =  cine are grijă de copil?
to look at  =  a cerceta
to look away  =  a întoarce privirea (în altă parte)
to look back  =  a privi înapoi
to look back (upon, to)  =  a se întoarce cu gândul (la ceva din trecut)
to look down  =  a pleca privirea
to look down  =  a privi de sus, a dispreţui (pe cineva)
to look for  =  a căuta
he is looking for trouble  =  caută cearta
to look for  =  a se aştepta la
to look forward  =  a privi înainte
to look forward (to)  =  a aştepta, a fi nerăbdător (de a vedea) venind pe cineva
I am looking forward to see you again  =  aştept cu plăcere mai întâlnesc
to look in  =  a face o scurtă vizită
to look in  =  a privi la televizor
to look into  =  a privi în
to look into  =  a examina, a studia (o chestiune etc.)
to look into  =  a arunca o privire asupra, a parcurge (o carte etc.).
to look into  =  a da (spre o grădină, spre un râu etc.)
to look on/upon  =  a privi, a fi spectator la
to look on/upon  =  a da spre
the window looks on the garden  =  fereastra spre grădină
to look out  =  a privi afară
to look out  =  a fi atent la, a avea grijă
look out! there is a step  =  fii atent la treaptă!
to look out (for)  =  a fi atent la, a pândi
to look out  =  a căuta cu privirea (ceva)
if he meets you, look out for a good scolding  =  dacă te întâlneşte, aşteaptă-te la o lecţie straşnică
to look out (on)  =  a da spre
to look over  =  a inspecta, a examina
to look over  =  a revizui
to look over  =  a domina (o întindere) cu privirea
to look through  =  a privi (peste, prin)
to look through  =  a străpunge cu privirea
to look through  =  a apărea (prin)
kindness looked through her eyes  =  i se citea bunătatea în priviri
to look towards  =  a privi spre (ceva)
to look towards  =  a bea în sănătatea cuiva
to look up  =  a ridica ochii, capul
look up old chap!  =  curaj, băiete!
to look up (to)  =  a privi cu respect, a venera, a admira
to cast/give/have take/throw a look at  =  a arunca o privire la, spre, a privi (la)
with a kind look  =  cu o privire binevoitoare
the place had a threatening look  =  locul avea un aspect ameninţător
to have a gallows look  =  a avea o mutră de bandit
to look death in the face  =  a privi moartea în faţă, a sfida moartea
she looked daggers at me  =  m-a privit ca şi cum ar fi vrut ucidă
he did not say he was ill, but he looked it  =  n-a spus că-i bolnav, însă arăta a fi bolnav

This word was searched 92195 times.

top ^


Last searched words: look, symmetrical, sheepskin, charger, galop, clause, lichen, missing, accomodate, federation, valuation, typewriter, sovran, oxen, staircase, snowy, removed, sensation, thinker, threnody.

Up to now, there is a number of 207.316.399 searched words, among 12.834 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.505 secunde
UP