Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

giveVerb tranzitiv
1.

a da


2.

a dărui, a face cadou


3.

a da, a plăti


4.

a consacra


5.

a da, a transmite


6.

a da, a produce, a furniza


7.

a da, a prezenta


8.

a publica


9.

a da, a face, a provoca


10.

a pricinui


11.

a adjudeca, a acorda (despăgubiri


12.

a pronunţa (o sentinţă), a judeca


13.

a hotărî (un proces)


14. (for)

a da drept, a considera (ca)


15. (la part. tr.)

a admite ca fiind cunoscut, a daVerb intranzitiv
1.

a ceda


2.

a se îndoi (sub o greutate)


3.

a da cu împrumut


4.

a se destinde, a se linişti


5. (into, on)

a da (spre), a avea acces (la)Substantiv
1.

elasticitate


2.

acţiunea de a daExpressions:
the door gave into the library  =  uşa dădea spre bibliotecă
give and take  =  concesii mutuale
give and take  =  compromis
to give away  =  a face cunoscut, a divulga (un secret)
to give away  =  a distribui (premii)
give me my hat  =  dă-mi pălăria
to give a piece of advice  =  a da un sfat
he could not give them any help  =  nu le putea oferi nici un ajutor
give me your hand  =  dă-mi, întinde-mi mâna
to give one's word  =  a-şi da cuvântul
to give ear to  =  a fi atent la
to give ear to  =  a-şi pleca urechea la
to give orders  =  a da ordine
to give evidence  =  a face o depoziţie
to give a promice  =  a face o promisiune
to give a cry  =  a scoate un strigăt
to give a start  =  a tresări
to give a jump  =  a face un salt
my father gave John a book  =  tatăl meu a dăruit o carte lui John
she gave him her heart  =  ea i-a dăruit inima
to give one a good dinner  =  a da, a oferi, a servi cuiva o masă bună
to give smb. his due  =  a da cuiva ceea ce i se cuvine
to give smb. his due  =  a face dreptate cuiva
î gave a large sum for it  =  am plătit o sumă mare pentru asta
to give one's time  =  a-şi consacra, a-şi dedica timpul
to give a look to  =  a arunca o privire la, spre
he gave her a curt "good evening  =  îi adresă un sec "bună seara
give them my love  =  transmite-le toată afecţiunea mea
give him my compliments  =  transmite-i complimentele mele
to give a kiss to  =  a da o sărutare (cuiva)
that lamp gives a very good light  =  această lampă o lumină foarte bună
that tree gave very little last year  =  acest pom a produs foarte puţin anul trecut
what do they give at Covent Garden to-night?  =  ce se prezintă în astă seară la operă?
to give a concert  =  a da un concert
to give a lecture  =  a ţine o conferinţă
he had already given several volumes  =  a publicat deja mai multe volume
this gave me much pain  =  aceasta mi-a dat mult de furcă, mi-a provocat mult necaz
to give the case for the defendant  =  a pronunţa o hotărâre în favoarea pârîtului
he was given for dead  =  îl considerau (ca) mort
given a square ăBCD  =  fiind dat un pătrat ăBCD
under certain given conditions  =  în anumite condiţii (date)
to give away  =  a da, a dărui, a denunţa, a trăda (pe cineva)
to give back  =  a înapoia, a restitui
to give birth to  =  a da naştere la
to give chase  =  a urmări
to give forth  =  a emite, a degaja
to give forth  =  a publica (o ştire)
to give forth  =  a pronunţa (o hotărâre, o sentinţă)
to give in  =  a ceda, a se declara bătut
to give in  =  a-şi da numele
to give in  =  a prezenta, a da (un document)
to give off  =  a emite, a degaja
to give out  =  a distribui
to give out  =  a degaja, a emite
to give out  =  a anunţa, a proclama
to give out  =  a răspândi, a publica
to give out  =  a fi epuizat, a nu mai putea
to give out  =  (d. alimente, provizii) a se epuiza, a lipsi
to give rise to  =  a da naştere la, a da loc la, a provoca
to give over  =  a încredinţa (cuiva)
to give over  =  a renunţa la
to give up  =  a abandona (lupta), a renunţa la
î give up  =  renunţ, nu pot da răspuns (la ghicitoare etc.)
î give up  =  a considera pierdut (un bolnav)
î give up  =  a denunţa, a preda (în mâinile justiţiei)
to give way  =  a se retrage, a fugi
to give way  =  a ceda, a face concesii
to give way  =  a se lăsa pradă

This word was searched 72093 times.

top ^


Last searched words: give, against, on, man, day-ticket, self, short, mud, slow, pine-apple, sauce, document, remark, star, joke, scream, come, imputation, thinking, reed.

Up to now, there is a number of 206.742.706 searched words, among 16.301 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
LinksCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.291 secunde
UP