Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

overPrepozitie
1.

deasupra, peste, pe (de)asupra


2.

asupra, peste


3.

deasupra, dincolo de, peste


4.

peste, până la, pe


5.

prin, în


6.

pentru, de, din cauza


7.

la


8.

mai mult de, pesteAdverb
1.

dincolo


2.

peste tot


3.

peste


4.

la


5.

peste, în plus


6.

de la un capăt la altul


7.

în întregime


8.

desăvârşit, terminatExpressions:
to fall over  =  a se năpusti asupra
to lean over  =  a se apleca peste
to fall over  =  a cădea peste
to hang over  =  a atârna peste
over there  =  în partea aceea, acolo, încolo
painted over with red lead  =  acoperit peste tot cu un strat de minium
to run over  =  a da peste margini, a curge peste
to go over to the enemy  =  a trece la inamic
ask him to bring it over  =  roagă-l ni-l aducă
to make over a sum of money to smb.  =  a înmâna cuiva o sumă de bani
over against  =  în faţa (cuiva, a ceva)
he is not over strong  =  nu e prea solid
fifty pounds and over  =  peste 50 de lire
over and over again  =  în repetate rânduri
read it over  =  citeşte-o în întregime !
think it over  =  reflectează cu grijă
to be nearly over  =  a fi pe sfârşite
it is all over  =  totul s-a terminat
it is all over with him  =  s-a terminat cu el, s-a dus pe copcă
over and above  =  fără a socoti, fără a număra, fără a ţine cont de
over head and ears  =  până peste cap
to be over head and ears in love with  =  a fi îndrăgostit lulea
to be over head and ears in debt  =  a fi dator vândut
he did it over my head  =  a făcut-o peste capul meu, fără consulte
a cloud of smoke hung over the city  =  un nor de fum plutea deasupra oraşului
bent over his books  =  aplecat asupra cărţilor sale
watch over them !  =  veghează asupra lor !
to look over some papers  =  a trece cu privirea peste nişte hârtii
papers scattered over the floor  =  hârtii risipite pe duşumea
to triumph over an enemy  =  a triumfa aupra unui duşman
to jump over a wall  =  a sări peste un zid
from over the Atlantic  =  de dincolo de ătlantic
the house over the road  =  caa de peste drum
he won't live over night  =  nu va trăi până dimineaţă, nu va apuca sfârşitul nopţii
over a period of three weeks  =  pe o perioadă de trei săptămâni
all over the world/all the world over  =  pe întreg pământul, în întreaga lume
to laugh over a story  =  a râde de o întâmplare
I spent a lot of time over it  =  am irosit mult timp cu aceasta
we discussed it over a glass of wine  =  am discutat aceasta la un pahar de vin
to sit over luncheon  =  a sta la dejun
he is over sixty  =  are peste 60 de ani

This word was searched 178001 times.

top ^


Last searched words: over, there's, paratyphoid, sturdy, hot, mule, man, French, arrear, safely, mail, venerable, measure, conjugate, into, palliative, masterpiece, motor, lumber, come.

Up to now, there is a number of 206.388.650 searched words, among 3.287 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.323 secunde
UP