Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

leadSubstantiv
1.

conducere


2.

plumb


3.

avans, prioritate


4.

mină (de creion)


5. (tipogr.)

interlinie


6. (mar.)

sondă


7. (teatru)

rol principal


8. (mec.)

avans (la aprindere etc.)


9.

zgardă


10.

canal de moară


11. (electr.)

cablu


12. (min.)

filonVerb tranzitiv
1.

a îndruma, a conduce


2.

a plumbui


3.

a împinge


4.

a pune plumb la (un năvod etc.)


5.

a determina (pe cineva facă)


6. (tipogr.)

a interlinia


7.

a lua cu sine, a duce


8.

a fixa (cu precizie)


9.

a hotărî (o dată, un termen etc.)


10.

a duce


11.

a comanda (o armată etc.)


12.

a călăuzi, a conduce, a dirija


13.

a duce (la)


14. (fig.) (to, into)

a induce (în)Verb intranzitiv
1. (d. ţevile armelor de foc)

a se ancrasa cu plumb


2. (d. drumuri etc.) (to)

a duce (la), a conduce (la)


3. ~ to

a duce la, a provoca, a da loc la


4.

a comandaExpressions:
all roads lead to Rome  =  toate drumurile duc la Roma
both arguments lead to the same conclusion  =  ambele argumente duc la acceaşi concluzie
this may lead to serious troubles  =  aceasta poate duce la necazuri mari
black lead  =  plombagină
to follow the lead of  =  a se lăsa condus de cineva
red lead  =  miniu (de plumb)
to take the lead  =  a lua conducerea, a se aşeza în frunte
sugar of lead  =  acetat de plumb
to give smb. a lead  =  a încuraja pe cineva prin exemplul propriu.
to give smb. a lead  =  a sări primul un obstacol
white lead  =  ceruză
to have the lead  =  a fi în frunte
a lead of half a length  =  un avans de jumătate lungime
on the lead  =  ţinut în zgardă
to lead off  =  a aduce, a lua cu sine
to lead away  =  a duce cu sine, a purta dintr-un loc în altul
to lead on  =  a târî cu sine
to lead captive  =  a duce în captivitate, a lua în captivitate
to lead a happy life  =  a duce o viaţă fericită
he leads his wife a wretched  =  îi face soţiei viaţa amară
to lead one a dance  =  a-i da cuiva multă bătaie de cap
to be led by one's passions  =  a se lăsa condus de pasiunile sale
to lead on orchestra  =  a dirija o orchestră
where does this road lead us to?  =  unde ne duce acest drum?
what led you to do it?  =  ce te-a îndemnat s-o faci?
I am led to believe  =  sânt înclinat cred
to lead off  =  a începe, a deschide (balul etc.)
to lead on  =  a antrena (la), a decide, a obliga (pe cineva la ceva)
to lead on  =  a arăta drumul

Substantiv
1.

alice de plumbThis word was searched 98928 times.

top ^


Last searched words: lead, with, christen, uneducated, a, missionary, condenser, cross-eyed, paid, enlightenment, over, moment, apprehension, ingrain, shudder, mackerel, coal-station, mean, dynamism, take.

Up to now, there is a number of 206.337.518 searched words, among 13.499 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
LinksCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.315 secunde
UP