Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

fallSubstantiv
1.

cădere


2. (fig.)

declin


3.

decădere


4.

precipitaţii atmosferice


5. (mai ales la pl.)

cădere de apă


6.

cascadă


7.

versant


8.

pantă


9.

povârniş


10.

scădere


11.

coborâreExpressions:
to have a fall  =  a cădea
heavy fall of rain  =  ploaie torenţială
(e.a. şi fall of the year)  =  toamnă
a fall of two degrees in the temperature  =  o scădere cu două grade a temperaturii
a fall in prices  =  o scădere a preţurilor
the fall of a river  =  scăderea nivelului apei unui râu

Verb intranzitiv
1. (mil.)

a ataca


2.

a rupe rândurile


3.

a se întâmpla


4.

a cădea


5.

a descreşte


6. (d. barometru)

a coborî


7. (d. preţuri)

a scădea


8. (d. vânt, mare, mânie)

a se potoli


9.

a se domoli


10. (d. vânt, mare, mânie)

a se calma


11.

a coborî în pantă


12.

a cădea (mort)


13. (ca verb copulativ)

a deveni


14.

a ajunge într-o stare de


15.

a se clasifica


16.

a se repartiza


17.

a se surpa


18.

a se prăvăli


19.

a se poticni


20.

a eşua


21.

a deveni scadent


22.

a cădea (într-o stare)


23.

a întâlni întâmplător


24.

a se descompune


25.

a apela la


26.

a nu reuşi


27.

a scădea


28.

a se năpusti asupra


29.

a se învrăjbiExpressions:
to fall out of  =  a se debarasa de
to fall over  =  a se împiedica
to fall over  =  a îndrăgi
to fall over each other  =  a se încăiera
to fall short  =  a fi insuficient
to fall short  =  a nu atinge ţinta
to fall short of  =  a nu reuşi
to fall asleep  =  a adormi
to fall through  =  a nu reuşi
to fall a prey to  =  a cădea pradă (cuiva)
to fall through  =  a cădea (la un examen)
to fall sick  =  a se îmbolnăvi
to fall to  =  a se apuca de
to fall due  =  a fi
to fall under  =  a cădea sub
(in, into)  =  a ajunge
to fall under  =  a fi socotit printre
to fall into a rage  =  a se înfuria
to fall under  =  a fi supus (observaţiei etc.)
to fall in love  =  a se îndrăgosti
to fall to pieces  =  a se sfărâma în bucăţi
to fall into conversation  =  a intra în conversaţie
it fall s into four categories  =  se împarte în patru categorii
to fall across  =  a da peste
to fall among  =  a cădea în mijlocul
to fall apart  =  a se dezagrega
to fall away  =  a se retrage
to fall away  =  a se desprinde
to fall away  =  a dispărea
to fall back  =  a se retrage
to fall back upon  =  a recurge la
to fall behind  =  a rămâne în urmă
to fall down  =  a cădea jos
to fall down  =  a cădea cu faţa la pământ
to fall flat  =  a nu avea efect
(fam.) to fall for  =  a-i cădea cu tronc (la inimă)
to fall foul of  =  (d. un vapor)a se ciocni de
to fall foul of  =  a se certa cu
to fall in  =  a se alinia
fall in!  =  alinierea!
to fall in with  =  a întâlni din întâmplare
to fall in with  =  a fi de aceeaşi părere cu
to fall in with  =  a coincide cu
to fall off  =  a se desprinde
to fall off  =  a descreşte
to fall off  =  a degenera
to fall off  =  a nu asculta de cârmă
to fall on/upon  =  a se arunca
to fall on one's feet  =  a cădea în picioare
to fall out  =  a se certa

This word was searched 97443 times.

top ^


Last searched words: fall, revenue, floral, birdie, nunnery, nitrate, see, implore, draw, swelling, afloat, dirty, sheriff, analects, rehash, foot, freely, cragsman, parchment, silverware.

Up to now, there is a number of 205.846.976 searched words, among 5.038 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.386 secunde
UP