Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

runSubstantiv
Verb intranzitiv
1.

a alerga, a fugi


2. (d. maşini)

a funcţiona, a merge


3.

a se învârti, a aluneca


4.

a deveni


5.

a se întinde


6.

a suna


7. (through)

a trece prin, a traversa


8.

a curge


9.

a fi jucat


10.

a trăi, a exista


11.

a trece prin cap


12.

a se transmite, a se perpetua


13. (e.a.) (for)

a candida (la alegeri)


14.

a se răspândi


15. (d. un vehicul)

a circula


16.

a seca


17.

a avea o anumită particularitateVerb tranzitiv
1.

a urmări, a goni (vânatul)


2.

a-şi urma cursul


3.

a conduce


4.

a administra (o întreprindere)


5.

a ţine (un magazin)


6.

a conduce (un vehicul)


7.

a parcurge (o distanţă pe oră)


8.

a înfige


9.

a turna (metal)


10.

a scoate la păşunat (animale)


11.

a face contrabandăExpressions:
his pen runs on the paper  =  tocul său alunecă pe hârtie
his blood ran cold  =  i-a îngheţat sângele în vine
the mountain range runs from North to şouth  =  şirul de munţi se întinde de la nord la sud
this is how the verse runs  =  aşa sună versul
the street runs through the town  =  strada traversează oraşul
the tide runs strong  =  mareele sânt puternice
the play ran for six weeks  =  piesa s-a jucat timp de şase săptămâni
that tune is still running in/through my head  =  melodia aceea obsedează încă
it runs in the family  =  e boala familiei
the news ran like wild-fire  =  vestea s-a răspândit cu iuţeala fulgerului
the trains have ceased to run  =  trenurile au fost suspendate
the fountain ran dry  =  fântâna a secat
potatoes run big in these parts  =  cartofii sânt mari în părţile acestea
to run about  =  a fugi de colo-colo, a vagabonda
to run over  =  a se revărsa
the boat made its usual run  =  vasul şi-a făcut cursa obişnuită
a run of bad luck  =  o serie de ghinioane
in the long run  =  cu timpul, până la urmă
it is only a 30 minutes run to our place  =  este o distanţă de numai treizeci de minute până la noi
there is a run on petrols  =  s-a dat năvală pe produsele petroliere
the books that have hat the run this year  =  cărţile care au avut cea mai mare căutare anul acesta
the run of the mountains is N.ş.  =  direcţia munţilor este nord-sud
the run of public opinion  =  tendinţa opiniei publice
a run of gold  =  un filon de aur
it is all in the day's run  =  face parte din programul obişnuit al zilei
the play had a run of fifty nights  =  piesa s-a jucat de cincizeci de ori
the ordinary run of people  =  oamenii de rând
above/out of the common run  =  extra, deosebit
he allowed them the run of his house  =  le-a pus casa la dispoziţie
to have a prodigious run  =  a avea un succes extraordinar
a run to Bucharest  =  o excursie la Bucureşti
to come down with a run  =  a se prăbuşi
we must let the thing run its course  =  trebuie lăsăm ca lucrurile să-şi urmeze cursul
the hotel runs a special laundry service  =  hetelul are un serviciu special de spălare a rufelor
to run one's sword through smb.  =  a înfinge sabia în cineva
to run across  =  a întâlni, a da de
to run after  =  a urmări, a fugi după
to run down  =  (mar.) a scufunda (un vas)
to run down  =  (vânat.) a încercui un cerb
to run the blockade  =  a forţa blocada
to run dry  =  a seca
to run mad  =  a înnebuni

This word was searched 69875 times.

top ^


Last searched words: run, steel, invalid, nitric, may, sometime, inability, venerable, monotony, mean, support, nitre, cooker, cadence, comber, moral, write, pop, hue, juxtapose.

Up to now, there is a number of 205.351.839 searched words, among 11.005 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
LinksCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.309 secunde
UP