Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

lightAdjectiv
Verb intranzitiv
1. (d. păsări etc.)

a se aşeza


2. (d. raze etc.)

a cădea


3. (d. privire)

a se opri asupraSubstantiv
Verb tranzitiv
1. (mar.)

a înălţa pânzeleAdverb
Verb tranzitiv
1.

a aprinde (un foc, o lumânare)


2.

a lumina, a da lumină


3. (up)

a ilumina


4. (fig.)

a înveseli, a lumina


5.

a face scânteieze (ochii)


6.

a conduce (pe cineva) luminândVerb intranzitiv
1.

a se aprinde, a lua focExpressions:
as light as feather  =  uşor ca o pană
this room is much lighter  =  camera aceasta e mult mai luminoasă
light infantry  =  infanterie uşoară
light blue  =  albastru-deschis
in light marching order (mil.)  =  fără raniţă
light bridge  =  pasarelă
light railway  =  linie ferată îngustă
the light tracery of the windows  =  nervurile elegante, suple ale ferestrelor
light of foot  =  uşor, iute de picior, sprinten
a light touch  =  o atingere uşoară
with a light hand  =  cu o mână uşoară, delicată
light soil  =  pământ afânat
light food  =  aliment uşor
light beer  =  bere slabă
a light breeze  =  o adiere slabă
a light task  =  o sarcină uşoară
a light punition  =  o pedeapsă uşoară
a light error  =  o greşeală mică
to make light of smth.  =  a nu face caz de
light talk  =  conversaţie frivolă
her conduct is light  =  comportarea ei este uşuratică
light up (d. persoane)  =  a se întâlni din întâmplare, a da peste
the wood will not light  =  lemnul acesta nu se aprinde, nu ia foc
to stand in smb.'s light  =  a stingheri pe cineva
to stand in smb.'s light  =  a-i împiedica cuiva planurile
a night- light  =  lampă de noptieră
to see the light  =  a vedea lumina zilei, a se naşte
to bring to light  =  a scoate la iveală, a dezvălui, a pune în lumină
to come to light  =  a se scoate la iveală, a se da în vileag
in a good light  =  într-o lumină favorabilă
in a wrong light  =  într-o lumină falsă
with all lights out  =  cu toate focurile mascate
have you got a light?  =  aveţi un foc?
to strike a light  =  a aprinde un chibrit
she had lighted a fire  =  ea făcuse foc
to sleep light  =  a dormi uşor
an engine that runs light  =  o maşină care merge în gol
to travel light  =  a călători cu bagaje puţine

This word was searched 63119 times.

top ^


Last searched words: light, palaentology, galvanoplasty, crease, stunk, quotation, frontlet, retranslate, air, gigolo, monastic, atone, monacal, leathern, maternity, swat, maternal, marital, marigold, barren.

Up to now, there is a number of 204.536.959 searched words, among 3.184 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.344 secunde
UP