Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

handSubstantiv
1.

mână


2.

stăpânire


3. (fig.)

mână de ajutor


4.

proprietate


5.

îndemânare


6.

executant


7.

mână, braţ


8.

sursă


9.

mână, parte


10.

scris


11.

semnătură


12.

limbă (de ceas etc.)


13. (teatru, fam.)

aplauzeVerb tranzitiv
1.

a da, a înmâna


2.

a transmiteExpressions:
done by hand  =  făcut de mână
hands off!  =  jos mâinile!
hands up!  =  sus mâinile!
hand in hand  =  mână în mână
from hand to hand  =  din mână în mână
she gave him her hand  =  i-a acordat mâna
at hand  =  la îndemână
in hand  =  în mână
in hand  =  în discuţie, în studiu
off hand  =  pe neaşteptate
on hand  =  în mână
out of hand  =  dintr-o dată, fără ezitare
with a heavy hand  =  cu duritate, cu asprime
hands down  =  fără greutate
hand in hand  =  în deplin acord cu
hand-to-hand fight  =  luptă corp la corp
to live from hand to mouth  =  a trăi de azi pe mâine
with a high hand  =  cu îndrăzneală
with a high hand  =  cu aroganţă
to fall into the hands of  =  a cădea în mâinile cuiva
to take into one's hands  =  a lua în mâinile sale
under hand  =  pe sub mână, în ascuns
to bear a hand  =  a da o mână de ajutor
the house has changed hands  =  casa a trecut în mâinile altuia
my hand is out  =  mi-am pierdut îndemânarea
a poor hand on the violin  =  violonist slab
factory hand  =  muncitor în uzină
he had the news at first hand  =  a primit ştirea din sursă directă
on the right hand  =  pe mâna dreaptă
on the right hand  =  pe partea dreaptă
on all hands  =  din toate părţile
on the one hand ... on the other hand  =  pe de o parte ... pe de altă parte
a very clear hand  =  un scris foarte clar
under his hand and seal  =  semnat de propia sa mână şi prevăzut cu sigiliul său
can you hand me that book?  =  poţi să-mi dai cartea aceea?

Substantiv
1. (opt.)

lupă pentru cititThis word was searched 74001 times.

top ^


Last searched words: hand, mash, scatheless, concerned, bond, vast, censure, swoop, traitor, Dutch, state, warehouse, monger, for, grunter, whale, exonerate, unroll, development, throw.

Up to now, there is a number of 207.215.839 searched words, among 9.003 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
LinksCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.378 secunde
UP