Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

standSubstantiv
1.

oprire, haltă


2.

popas


3.

loc


4.

opoziţie, rezistenţă


5. (şi cab ~)

staţie


6.

staţionare (a trăsurilor)


7. (muz.)

pupitru


8.

suport (pt. umbrele etc.)


9.

consolă


10.

stand (la o expoziţie)


11.

tejghea (în piaţă)


12. (şi grand-~)

tribună


13. (fig.)

poziţieVerb intranzitiv
1.

a sta (în picioare)


2.

a sta


3.

a se găsi, a se afla


4.

a se opri, a face haltă


5.

a rămâne


6.

a rezista


7.

a dura, a rămâne în picioare


8.

a se găsi


9.

a se afla (într-o anumită sit.)


10. (d. o culoare)

a persista


11.

a fi valabil


12. (met.)

a se depune, a se aşeza


13. (d. un câine)

a sta la pândă, a pândi


14. (mar.)

a se îndrepta (spre)


15. (mar.)

a porni (spre)


16.

a rămâne credincios unei idei


17.

a-şi ţine promisiunea


18.

a se bizui pe


19.

a însemna, a fi egal cu


20.

a fi candidat (la), a candida la


21.

a face caz (de)


22.

a da mare importanţă


23.

a se achita (de)


24.

a se conformaVerb tranzitiv
1.

a pune, a aşeza


2.

a suporta, a suferi


3.

a face cinste cu


4.

a rezista la, a ţine piept laExpressions:
I can hardly stand  =  abia mai pot ţin pe picioare
the piano stands in the corner of the room  =  pianul se găseşte în colţul camerei
time seems to stand still while we are children  =  timpul pare stă pe loc atât timp cât sântem copii
stand and deliver!  =  punga sau viaţa!
we must stand or fall  =  trebuie rezistăm sau murim
the objection stand s  =  obiecţia rămâne în picioare
to stand convicted of  =  a fi declarat vinovat de
he stands in danger of losing his place  =  riscă să-şi piardă slujba
I stand ready to prove it  =  sânt gata/sânt în măsură s-o dovedesc
the thermometer stands at 0 degrees  =  termometrul indică zero grade
to stand against  =  a se ridica împotriva
my offer still stands  =  oferta mea rămâne valabilă
the ship stood to the north  =  vaporul o luă spre nord
to stand at  =  a se opri, a ezita în faţa
he stands at nothing  =  nu ezită niciodată
I shall stand by my word  =  îmi voi respecta cuvântul dat
we shall stand by your decision  =  ne bizuim pe hotărârea ta
M. P. stands for "Member of Parliament  =  M. P. înseamnă "membru al parlamentului
he is standing for President  =  candidează la preşedinţie
to stand to one's duty  =  a se achita de îndatoririle sale
to stand to order  =  a se conforma regulamentului
to stand smb.'s friend  =  a se dovedi prieten al cuiva
to stand godfather (to)  =  a fi naşul (cuiva)
to stand good  =  a fi/rămâne valabil
to stand smb. in good stead  =  a folosi, a fi util cuiva
to stand in awe of  =  a se teme de
to stand in doubt  =  a se îndoi
to stand in need of  =  a avea nevoie de
to stand high in the estimation of  =  a se bucura de stima (cuiva)
it stands to reason (that)  =  este evident (), se înţelege de la sine ()
to stand to it (that)  =  a susţine
to stand well (with)  =  a fi în relaţii bune (cu)
as matters stand  =  aşa cum stau lucrurile
to stand about  =  a hoinări
to stand against  =  a rezista
to stand away  =  a se îndepărta
the ship stood away from shore  =  vasul se îndepărtă de coastă
to stand back  =  a se retrage
to stand back  =  a sta la urmă
to stand by  =  a fi prezent, a fi de faţă
to stand by  =  a vedea, a asista
(mar.) stand by!  =  atenţie!
stand by to  =  fiţi gata de
to stand forward  =  a avansa în grad
(mar.) to stand in  =  a se apropia de uscat
(with) to stand in  =  a se înţelege cu
to stand in for smb.  =  a suplini pe cineva
to stand off  =  a se îndepărta de
to stand off  =  a se ţine la distanţă de
to stand off  =  (mar.) a porni în larg
to stand off/on  =  (mar.) a pluti (paralel cu coasta)
to stand off/on  =  (fig.) a ezita
to stand on  =  (mar.) a-şi continua drumul
to stand up  =  a se scula, a se ridica în picioare
to stand up for  =  a lua apărarea (cuiva)
he is strong enough to stand up for his rights  =  e destul de puternic pentru a-şi apăra drepturile
to stand up to  =  a face faţă (unei situaţii etc.)
to stand up to  =  a ţine piept (duşmanului etc.)
to come to a stand  =  a se opri
to be brought to a stand  =  a fi obligat se oprească
to take one's stand near the door  =  a se aşeza aproape de uşă
the enemy made a good stand against our attack  =  inamicul a opus o serioasă rezistenţă atacului nostru
to take a firm stand  =  a lua o atitudine fermă
to stand smth. against the wall  =  a pune ceva lângă perete
I shall stand you in the corner if you aren't good!  =  am te pun la colţ dacă nu eşti cuminte!
I can't stand him  =  nu pot să-l suport
he could not stand the pain  =  nu putea suporta durerea
to stand a bottle of wine  =  a face cinste cu o sticlă de vin
to stand the test  =  a rezista la încercare

Adjectiv
1. (d. guler)

dreptExpressions:

This word was searched 60004 times.

top ^


Last searched words: stand, fleece, thyme, budge, wane, duality, guess, thank, terror, rotter, smooth, shortly, fox, door-post, chef, frigidity, pastiche, older, bad, walrus.

Up to now, there is a number of 206.843.627 searched words, among 17.872 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.381 secunde
UP