Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

openAdjectiv
1.

deschis


2.

descoperit


3.

evident, manifest, vizibil


4.

public, scos la iveală, publicat


5.

declarat


6.

accesibil


7.

generos, darnic


8. (fig.)

sincer, franc


9. (to)

accesibil, expus (la)


10.

nesoluţionat, discutabil


11. (d. vreme)

dulce, blând


12. (mil.)

desfăşurat; dispersat


13. (com.)

deschis


14. (gram. şi fon.)

deschisSubstantiv
Verb tranzitiv
1. (şi fig.)

a deschide


2.

a comunica, a înştiinţa despre


3.

a dezvălui


4.

a deschide, a începe o discuţie


5. (mar.)

a descoperi o intrare în portVerb intranzitiv
1. (şi fig.)

a (se) deschide


2. (into, on, to)

a da (spre, în), a comunica cu


3.

a începe


4. (mar.)

a apărea; a deveni foarte vizibil


5. (vânăt.) (d. câini)

a începe chelălăiască


6. (vânăt.) (d. câini)

(în jurul vânatului)Expressions:
half-open  =  întredeschis
to push/throw open  =  a deschide brusc
the policy of the open doar  =  politica porţilor deschise
to keep open house/doors  =  a ţine, avea casă deschisă
the river/harbour is open  =  râul sau portul nu e îngheţat
open road  =  cale deschisă
in the open air  =  în aer liber
open carriage  =  o trăsură descoperită
open quarry  =  carieră la suprafaţă, sub cerul liber
open town  =  oraş deschis
open hostilities  =  război declarat, ostilităţi deschise
their shop is open from 9 to 6  =  magazinul lor e deschis de la 9 la 6
to have an open hand  =  a fi generos, a avea inimă largă
will be open with you  =  am fiu sincer cu tine
he is open to any offer  =  e gata accepte orice propunere
to be open to many objections  =  a risca întâmpine multe obiecţii
open to attack  =  expus atacurilor sau unui atac
open question  =  chestiune discutabilă
in open order  =  în ordine desfăşurată
open account  =  cont deschis
open credit  =  credit deschis
to lay open  =  a scoate la iveală, a descoperi
to lay open  =  (fig.) a demasca
the door opened suddenly  =  uşa se deschise brusc
shops do not open on Sundays  =  magazinele nu sânt deschise duminica
all the rooms open into the passage  =  toate camerele dau în culoar
he opened with a joke about the weather  =  începu cu o glumă asupra timpului
to open a bottle  =  a destupa o sticlă
to open a shop  =  a deschide un magazin
to open one's heart to smb.  =  a-şi deschide inima, a-şi descărca cuiva sufletul
he did not open his lips  =  n-a rostit, n-a spus o vorbă
he did not open his designs to them  =  nu le-a dezvăluit intenţiile sale
to open fire  =  a deschide focul

This word was searched 39612 times.

top ^


Last searched words: open, contributory, plural, association, wash, punt, iniquitous, fulfill, primeval, eurhythmic, compression, hornswoggle, hocus, baluster, rissole, longing, diptych, hedonist, own, whip.

Up to now, there is a number of 206.384.893 searched words, among 8.678 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
LinksCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.313 secunde
UP