Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

layAdjectiv
Substantiv
Verb tranzitiv
1.

a pune jos, a culca, a aşeza


2.

a plasa


3.

a culca, a doborî, a răpune


4.

a culca la pământ (păioase)


5.

a potoli, a linişti


6.

a calma (spiritele etc.)


7.

a îndepărta prin farmece


8.

a pune, a întinde (vopsea pe ceva


9. (with)

a acoperi (o suprafaţă cu)


10.

a aduce (într-o anumită stare)


11.

a aranja, a pregăti


12.

a stabili (un plan)


13.

a urzi (o intrigă)


14.

a paria cu, pe


15.

a atribui


16.

a impune, a aplica


17.

a revendica, a reclama


18.

a estima, a fixa (despăgubiri)


19. (d. păsări)

a oua


20.

a îndrepta spre ţintă (un tun)


21.

a aşeza, a întinde deoparte


22.

a aşeza, a întinde (un cablu)


23. part.

de la lieVerb intranzitiv
1. (d. păsări)

a oua


2.

a paria


3.

a fi gata pariezeExpressions:
lay into  =  a se lovi de, a da de, a se întâlni cu
lay into (fam.)  =  a fi pe ducă
lay into  =  (la scrimă) a descoperi
lay out  =  montaj
well-spaced lay-out  =  montaj bine spaţiat
to lay down  =  a trasa linia de conduită, a întocmi harta (unei regiuni)
to lay down  =  a depune, a arunca (armele), a renunţa la (o speranţă)
to lay down  =  a sacrifica ceva pentru, a-şi da viaţa pentru
to lay on (tipogr.)  =  a potrivi foaia (la maşină)
to lay on  =  (mar.) a azvârli (ancora)
to lay out  =  a scoate din acţiune
to lay out (fam.)  =  a omorî
to lay hands on  =  a lovi, a pune mâna pe, a găsi, a sili facă ceva
lay that knife on the table at once  =  pune imediat cuţitul pe masă
he was laid to sleep with his ancestors  =  a fost depus, înhumat la un loc cu strămoşii săi
to lay the foundation of  =  a aşeza fundaţia (unei clădiri)
to lay the foundation of  =  a pune bazele pentru
to lay a floor  =  a pune un parchet
to lay rails  =  a instala şine de cale ferată
the scene is laid in the suburbs  =  scena are loc în suburbii
the donkey laid his ears back  =  măgarul îşi pleoşti urechile
your enemy is laid low  =  duşmanul tău e răpus, doborât
all the floors are laid with carpets  =  podelele sânt toate acoperite cu covoare
to lay bare  =  a dezgoli
to lay bare  =  (fig.) a dezvălui
to lay open  =  a deschide
to lay open  =  a expune, a arăta
to lay waste  =  a devasta
to lay the table  =  a pregăti masa
dinner was laid for three  =  masa era pregătită pentru trei persoane
to lay a snare  =  a pregăti o cursă
to lay a plot  =  a urzi un complot
I'll lay you that  =  pariez pe orice
I lay my head that  =  îmi dau capul dacă, îmi pun capul jos dacă
to lay great store upon/by  =  a atribui o mare valoare (unui lucru, unui fapt etc.)
to lay great emphasis on  =  a insista mult asupra
to lay the blame on lay smb.  =  a arunca vina asupra cuiva
to lay a tax/an obligation/a penalty on  =  a impune o taxă, o obligaţie (cuiva)
to lay a tax/an obligation/a penalty on  =  a aplica o pedeapsă (cuiva)
to lay aside by  =  a lăsa deoparte, a abandona
to lay aside by  =  a pune deoparte, a economisi
to lay down  =  a introduce (canalizarea), a inst., a fixa (o cale ferată
to lay down  =  a băga în reparaţii (o navă)
to lay down  =  a stabili (o regulă, un principiu)
to lay down the law  =  a porunci
to lay in  =  a se aproviziona cu, a face provizii de
to lay off  =  a raporta (un unghi)
to lay on  =  a explica
to lay on  =  a instala (gaz)
to lay out  =  a aranja
to lay out  =  a împodobi
to lay out  =  a înfăşura (un mort)
to lay out  =  a schiţa (ca plan)
to lay up  =  a pune deoparte, a economisi, a strânge (bani, etc.)
to lay up  =  a dezarma (un vas)
to be laid up with  =  a fi bolnav de
to lay under contribution  =  a pune la contribuţie
they will lay their heads together  =  o se sfătuiască între ei
to lay hands on  =  a lua, a fura, a-şi însuşi

This word was searched 67037 times.

top ^


Last searched words: lay, provide, cautious, implication, hell-bent, final, sky, heart, sock, gerfalcon, tell, secret, running, filamentous, swindling, nothing, violation, tease, away, sup.

Up to now, there is a number of 207.276.200 searched words, among 11.436 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.373 secunde
UP