Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

setAdjectiv
1. (d. formule etc.)

prescris, stabilit


2.

corpolent


3. (d. zile, ore)

fixat


4. (d. caracter)

ferm, hotărât


5. (d. preţuri etc.)

stabil


6.

de neschimbat, imuabil


7. (fig.)

rece


8.

pregătit din timpSubstantiv
1.

aparat


2. (vânăt.)

aret


3. (hort.)

lăstar


4. (hort.)

răsad


5. (poet.)

asfinţit, apus de soare


6.

configuraţie (a unui teren etc.)


7. (agr.)

plantă


8.

poziţie (a capului etc.)


9. (tenis)

set


10. (fig.)

tendinţă (a opiniei publice etc.)


11.

direcţie (a unui curent etc.)


12. (peior.)

clică, gaşcă


13.

grup, cerc


14. (com.)

scrisoare


15.

trusă


16.

serviciu (de cafea etc.)


17.

garniturăVerb tranzitiv
1.

a îndruma


2.

a impune


3.

a trasa


4.

a da


5.

a indica, a arăta


6. (fig.)

a aţâţa


7.

a da importanţă (unei probleme)


8.

a fixa (un preţ)


9.

a stabili, a fixa (o dată etc.)


10.

a pune la loc (un braţ luxat)


11. (mar.)

a întinde, a desfăşura


12. (tipogr., şi ~ up)

a culege o pagină


13. (teatru)

a monta


14.

a monta (o piatră preţioasă)


15.

a împlânta, a înfige


16.

a planta, a sădi


17.

a presăra (cu)


18.

a semăna, a însămânţa


19.

a acorda


20.

a coafa


21.

a regla, a potrivi


22.

a aşeza, a aranja, a dispune


23.

a pune, a aşeza


24. (mec.)

a recondiţiona


25.

a determina (poziţia) cu busola


26.

a întinde (o cursă)


27.

a pune, a îndemna ( facă)


28.

a pune pe cineva pe urmele cuivaVerb intranzitiv
1. (d. vânt, curenţi de apă)

a începe


2. (d. îmbrăcăminte etc.)

a veni bine


3. (d. faimă, zvon)

a se stinge


4. (d. un cadavru)

a înţepeni


5. (d. lapte)

a se prinde


6. (d. albuşul oului)

a se coagula


7. (d. un os rupt)

a se suda


8. (d. ciment)

a face priză


9. (fig., d. aştri)

a dispărea


10. (d. soare, lună etc.)

a asfinţi, a apune, a scăpătaExpressions:
to set a problem  =  a pune/ridica o problemă
to set fire to  =  a da foc la
to set a file  =  a recondiţiona o pilă
to set a dog barking  =  a stârni/asmuţi un câine
to set smb. doing smth.  =  a îndemna, a pune pe cineva facă ceva
to set a dog an smb.  =  a slobozi un câine asupra cuiva
they set the police after him  =  au pus poliţia pe urmele lui
to set smb. on his way  =  a îndruma pe cineva pe calea cea bună
to set a task  =  a trasa o sarcină
to set an example  =  a da un exemplu
to set the fashion  =  a da tonul
to set the fashion  =  a stabili moda
to set a person against another  =  a aţâţa o persoană împotriva alteia
to set a day  =  a fixa o zi
(mar.) to set the course  =  a trasa ruta
to set a sail  =  a desfăşura o pânză
to set a scene  =  a monta un decor
to set a stick in the ground  =  a înfige un băţ în pământ
the path was set with broken glass  =  poteca era presărată cu cioburi de sticlă
to set a violin  =  a acorda o vioară
to set the clock  =  a potrivi ceasul
they set chairs for everybody  =  ei au pregătit scaune pentru toată lumea
to set a hen  =  a pune o găină pe cuibar
to set a dish on the table  =  a servi, a pune o mâncare pe masă
to set a book on a shelf  =  a aşeza o carte pe poliţă
wireless/receiving set  =  aparat de radio
to make a dead set on smb.  =  (fig.) a ataca brusc pe cineva
to make a dead set on smb.  =  a intra în aret
is he not one of your set?  =  nu face şi el parte din clica voastră?
literary set  =  cerc literar
a set of writers  =  un grup de scriitori
a set of exchange  =  o scrisoare de schimb
(writing) desk-set  =  trusă de birou
a set of furniture  =  o garnitură de mobilă
to set to  =  a se apuca de lucru
to set out in pursuit of smb.  =  a porni în urmărirea cuiva
to set out in a small boat  =  a porni la drum într-o luntre
to set out  =  (mar.) a se îmbarca
to set out  =  a porni la drum
to set off  =  (tipogr., d. cerneala umedă) a se întinde, a păta
to set off  =  a porni la drum
if no complications set in  =  dacă nu survin complicaţii
before winter sets in  =  înainte de a veni iarna
to set in  =  a-şi face apariţia, a veni
to set forth  =  a porni la drum
(fam.) to set about smb.  =  a ataca pe cineva
to set about doing smth.  =  a se apuca facă ceva
to set about  =  a se apuca de
(fig.) public opinion sets strongly against him  =  opinia publică este categoric împotriva lui
the tide sets out  =  începe refluxul
the tide sets in  =  începe fluxul
the current is setting east  =  curentul se îndreaptă spre est
the wind has set in  =  a început bată vântul
to be dead set on doing smth.  =  a fi ferm hotărât facă ceva
set phrase  =  expresie des folosită
a well set girl  =  o fată trupeşă
set opinions  =  convingeri ferme
a set smile  =  un zâmbet rece
a set speech  =  discurs bine pregătit
to set off  =  a compensa
to set out  =  a fonda, a întemeia (o casă de comerţ)
to set out  =  a stabili (un record)
to set out  =  a instaura (un cult)
(tipogr.) to set up a MS  =  a culege
to set up  =  a monta (o maşină)
to set up  =  a înălţa (un drapel)
to set up  =  a ridica (o statuie)
to set up  =  a aşeza (un obiect) la vedere
(tipogr.) to set out  =  a spaţia
(mat.) to set out a curve  =  a trasa o curbă
to set out one's ideas clearly  =  a-şi orândui ideile
to set out  =  a aranja, a rândui
to set out  =  a echipa (pe cineva)
to set off  =  a începe (o călătorie)
to set off  =  a lansa (o rachetă etc.)
her dress sets off her figure  =  rochia îi scoate în evidenţă talia
to set off  =  a scoate în evidenţă
to set forth  =  a începe (o călătorie sau o expediţie)
to set forth  =  a declara
to set one's wits to a question  =  a căuta răspuns la o problemă
(fig.) to set one's shoulder to the wheel  =  a pune umărul
to set pen to paper  =  a se aşterne pe scris
to set one's heart/mind to  =  a-şi pune în cap obţină
to set one's hands to  =  a pune o semnătură pe un act
to set one's hands to  =  a se pune pe (treabă, lucru)

This word was searched 94353 times.

Modified by: Ana7719

top ^


Last searched words: set, catalysis, nailer, knap, underclothes, someone, pass, clean-bred, efface, disconnection, think, commercialize, crammer, outride, downpour, peek, side-box, course, embowel, stupor.

Up to now, there is a number of 205.359.996 searched words, among 1.543 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.354 secunde
UP