Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
       Similar words: get.getSubstantiv
Verb tranzitiv
1.

a căpăta, a primi, a obţine


2.

a obţine


3.

a găsi (un rezultat la un calcul)


4.

a primi


5.

a-şi imagina


6.

a-şi băga ceva în cap


7.

a fi preocupat de ceva


8.

a învăţa pe dinafară


9.

a lua, a contracta (o boală etc.)


10. (fam.)

a păcăli


11.

a pune mâna pe, a procura


12.

a face rost de


13.

a aduce într-un anumit loc


14.

într-o anumită stare


15.

a determina facă ceva


16.

a convinge


17.

a da la


18.

a zămisli, a da naştere la


19.

a răpuneVerb intranzitiv
1.

a merge, a ajunge, a sosi


2.

a începe


3. (cu un infinitiv)

a ajunge la, a fi constrâns


4.

a se sfârşi prinExpressions:
to get at the truth (fam.)  =  a încerca corupă pe cineva
to get at the truth  =  a purta pică cuiva, a nu-l avea la inimă
to get away  =  a evada
to get away (e.a.)  =  a ieşi cu bine dintr-o afacere, a o scoate la capăt
to get in  =  a fi ales (deputat etc.)
to get in  =  a strânge (recolta), a încasa (bani)
to get in  =  a plasa (un cuvânt, o lovitură)
to get on  =  a se împăca, a se înţelege
to get out (d. ştiri etc.)  =  a se răspândi, a transpira
to get on  =  a scoate, a extrage, a publica
to get over  =  a se consola, a se resemna, a ierta (ceva cuiva)
to get over  =  a tolera
to get over (fam.)  =  a digera, a înghiţi
to get over  =  a termina, a scăpa de
to get round  =  a înşela, a îmbrobodi (cu vorbe)
to get over (fam.)  =  a duce cu vorba, a încânta
he will soon get here  =  va sosi aici îndată
we had got as far as London  =  merserăm până la Londra
when you get home, ring me up  =  când ajungi acasă dă-mi un telefon
to get old  =  a îmbătrâni
to get fat  =  a se îngrăşa
to get rich  =  a se îmbogăţi
to get drunk  =  a se îmbăta
to get angry  =  a se înfuria
to get tired  =  a obosi
to get dizzy  =  a ameţi
to get married  =  a se căsători
to get well/better  =  a se face (mai) bine, a se însănătoşi
to get killed  =  a fi omorât
to get paid  =  a fi răsplătit
they soon got quarrelling together  =  curând începură se certe
to get about  =  a circula
to get along  =  a progresa, a se descurca
to get along with smb.  =  a se înţelege cu cineva
to get at the truth  =  a încerca afle adevărul
to get at the truth  =  a reuşi să-şi procure (documente), descopere (fapte)
to get away  =  a pleca, a scăpa
get away with you!  =  şterge-o!
to get back  =  a reveni
to get back  =  a reprimi
to get one's own back  =  a-şi lua revanşa
to get down  =  a da jos, a doborî
to get down  =  a înghiţi
to get hold of  =  a pune mâna pe, a face rost de
to get in  =  a intra, a pătrunde
to get in  =  a trece (la un examen etc.)
to get into  =  a-şi lua, a-şi pune (o haină)
to get into  =  a intra (în încurcătură etc.)
to get into a mess  =  a se vârî într-o încurcătură
to get into debt  =  a face datorii
to get off  =  a pleca, a dispărea din
to get off  =  a coborî (din trăsură etc.)
to get off  =  a se libera de, a scăpa (de ceva)
he got off with a month  =  a scăpat cu o lună (de închisoare)
to get on  =  a înainta, a progresa
we can't get on without your help  =  nu ne putem descurca fără ajutorul vostru
they get on very well  =  se înţeleg de minune
(fam.) get a move on!  =  hai mişcă-te!
to get out  =  a ieşi (din casă)
get out!  =  ieşi afară!
to get out of  =  a ieşi din, a se sustrage (unei urmăriri etc.)
to get out of  =  a scăpa (de cineva)
to get out of a habit  =  a se debarasa de un obicei
to get out of sight  =  a dispărea
to get out of one's depth  =  a nu mai ajunge fundul apei cu piciorul
to get out of hand  =  a scăpa din mână, a nu mai putea stăpâni
to get over  =  a trece peste, a sări peste (un zid etc.)
to get over  =  a-şi reveni (dintr-o boală, emoţie etc.)
have you got over your headache?  =  ţi-a trecut durerea de cap?
î can't get over it!  =  n-am să-mi mai pot reveni!
î can't get over that  =  nu pot i-o iert
to get round  =  a coti (un colţ de stradă etc.)
to get through  =  a trece prin, a scăpa dintr-o încurcătură
to get through  =  (d. o lege etc.) a fi introdus, a fi votat
to get through  =  a ajunge la fârşit
to get smb. round  =  a se aduce pe cineva în simţiri
to get on one's nerves  =  a enerva
to get to work  =  a se apuca de lucru
to get on one's legs  =  a ţine un discurs
to get together  =  a se întruni, a se aduna
to get together  =  a se înţelege, a cădea de acord
to get under  =  a stăpâni, a supune
to get up  =  a (se) ridica, a (se) scula
to get up  =  a pregăti (un discurs)
to get up  =  a născoci
to get up  =  a pune la punct
to have got  =  a trebui
you did not get much out of him  =  n-ai obţinut mare lucru de la el
he just got enough to live upon  =  câştigă tocmai cât trăiască
to get milk  =  a procura lapte
to get a blow  =  a primi o lovitură
he got two years  =  a primit doi ani (de închisoare)
he sometimes gets an idea that  =  îşi închipuie uneori
do not get it into your head  =  nu-ţi băga în cap
he must get it by heart  =  trebuie s-o înveţe pe dinafară
my sister got the measles  =  sora mea s-a îmbolnăvit de pojar
he got you there!  =  de data asta te-a păcălit!
can you get me a seat?  =  poţi să-mi faci rost de un loc? (la teatru etc.)
get it here  =  adu-o aici
î could not get him to do it  =  n-am reuşit să-l înduplec s-o facă
get him to work  =  pune-l lucreze
that argument gets me  =  argumentul acesta convinge
get it mended  =  dă-l la reparat
î shall get this book bound  =  voi da la legat această carte
to have got  =  a avea
he has not got a penny about him  =  n-are la el nici o para chioară
have you got a match?  =  aveţi un chibrit?
you have got to do it  =  trebuie s-o faci
to get the boot  =  a fi dat afară
to get hold of  =  a înşfăca, a prinde, a pune mâna pe
to get wind of  =  a avea ştire de
the news got wind  =  ştirea a fost răspândită
(tehn.) to get up steam  =  a se încălzi, a intra sub presiune
(fig.) to get up steam  =  a se înfuria
he has got his back up  =  e furios, se încăpăţânează
to get on  =  a se înţelege (proposed and not yet approved)

Substantiv
This word was searched 212455 times.

top ^


Last searched words: get, nuncio, frightful, impediment, sadness, drink, chalk, astrologic, mercantile, lager, cage, holy, snag, Anglo-Saxon, saddler, inwrought, decomplex, assiduity, dog, slow.

Up to now, there is a number of 207.290.166 searched words, among 10.663 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
LinksCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.381 secunde
UP