Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

workSubstantiv
Verb intranzitiv
1.

a lucra, a munci


2. (d. maşini etc.)

a fi în mişcare, a merge


3. (d. maşini etc.)

a funcţiona


4. (d. drojdie etc.)

a fermenta


5.

a se frământa


6. (med.)

a avea efect


7. (d. faţă)

a se crispa, a se contracta


8.

a înainta greu, puţin câte puţin


9.

a coborî, a se lăsaVerb tranzitiv
1.

a lucra


2.

a elabora


3.

a câştiga prin muncă


4.

a manevra, a cârmi (o maşină)


5.

a conduce (o acţiune etc.)


6.

a executa, a înfăptui (un plan)


7. (min.)

a exploata


8. (off)

a tipări


9.

a broda, a coase


10. (text.)

a ţese


11.

a prelucra


12.

a fermenta


13.

a unelti, a face


14.

a face muncească


15.

a deplasa, a împinge (greu)


16.

a introduce puţin câte puţin


17.

a amesteca, a frământa


18. (into)

a aduce (la)


19.

a excita, a enerva (până la)


20.

a influenţa


21.

a trata (o temă, un subiect)Expressions:
he works hard  =  lucrează din greu
to work at smth.  =  a lucra la ceva
as long as the engine works  =  atât timp cât merge maşina
the poison was beginning to work  =  otrava începea să-şi facă efectul
we were working northwards  =  înaintam cu greu spre nord
(mar.) to work to windward  =  a se ridica în vânt
to work upstream  =  a urca împotriva curentului
work in  =  a se îmbuca exact
work off  =  a se risipi, a dispărea
his anger has worked off  =  mânia i s-a risipit
to work out  =  a da rezultate
to work up  =  a înainta cu greu
to work up  =  a urca puţin câte puţin
to work up  =  (d. maşini) a dezvolta
the engine works up to 500 H. P.  =  maşina dezvoltă 500 C. P.
he has not done a stroke of work  =  n-a lucrat absolut nimic
to set to work  =  a se apuca de lucru, a se pune pe treabă
to resume work  =  a relua lucrul
bring your work with you  =  adu-ţi lucrul cu tine
work of art  =  operă de artă
the works of Shakespeare  =  operele lui şhakespeare
to be at work  =  a fi în mers, a funcţiona
glass works  =  fabrică de sticlă
advanced works  =  lucrări înaintate
defensive works  =  lucrări de apărare
you have your work cut out for you  =  sarcina dv. este trasată
house-work  =  menaj, gospodărie
maid-of-all-work  =  fată în casă
works of mercy  =  acţiune de binefacere
poker work  =  pirogravură
to be out of work  =  a fi fără lucru/slujbă
he was looking for work  =  căuta de lucru
to throw out of work  =  a da afară din slujbă
heat is converted into work  =  căldura se transformă în forţă
the work of rain upon rocks  =  acţiunea ploii asupra rocilor
to work joinery  =  a lucra tâmplărie
to work a crane  =  a manevra o macara
to work a ship  =  a cârmi un vas
it is a good scheme, but can you work it?  =  e un plan bun, dar poţi să-l execuţi?
to work wanders  =  a înfăptui minuni
they had worked the coal seam for two years  =  erau doi ani de când se exploata stratul de cărbuni
with her initials worked in silk  =  cu iniţialele sale brodate cu mătase
wrought iron  =  fier forjat
made of wrought wood  =  sculptat în lemn
to work a slave to death  =  a omorî un sclav cu munca
he worked the lever between the two stones  =  introduse pârghia între cele două pietre
to work oneself into smb.'s favour  =  a intra în graţiile cuiva
work the paste well  =  frământă aluatul bine
he worked himself into a passion  =  ajunse încetul cu încetul într-o stare de furie
(fam.) to work it  =  a parveni
to work one's way  =  a-şi croi drum
he worked his way through college  =  şi-a câştigat singur existenţa în timpul studiilor univ.
to work in  =  a introduce cu forţa
to work off  =  a termina (ceva) de lucrat
to work off  =  a scăpa de
to work off one's anger on  =  a-şi descărca mânia asupra
to work off a stock of goods  =  a scăpa de un stoc de mărfuri
to work off  =  a tipări
to work out  =  a câştiga prin trudă
to work out  =  a se perfecţiona
to work out  =  a dezlega (o problemă)
to work out  =  a şterge
to work out  =  (min.) a epuiza un filon
to work out  =  a socoti, a calcula
to work out  =  a elabora (un plan)
to work out  =  a ajunge la un rezultat
to work out the week  =  a lucra întreaga săptămână
to work out  =  a plăti (o datorie etc.) prin muncă
to work over  =  a prelucra
to work up  =  a promova (pe cineva)
to work up  =  a desăvârşi
to work up  =  a pregăti temeinic
to work up  =  a pune la punct, a finisa
to work up  =  a provoca, a stârni
to work up  =  a malaxa

This word was searched 102809 times.

top ^


Last searched words: work, night-hag, woman, challenge, abhorrence, hotel, outstrip, reconvert, season, hoax, random, injurious, push, wreak, hello, invariably, always, mention, wherefore, prize.

Up to now, there is a number of 197.489.016 searched words, among 7.472 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.318 secunde
UP