Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

moveSubstantiv
1.

mişcare


2.

pornire, plecare


3.

mutare, rând (la şah etc.)


4.

mutare (cu locuinţa)


5. (fig.)

măsură


6.

acţiuneVerb tranzitiv
1.

a mişca


2.

a deplasa (ceva etc.)


3.

a muta


4. (şi fig.)

a mişca, a clinti


5.

a porni, a pune în mişcare


6.

a însufleţi


7.

a face să-şi schimbe părerea


8.

a îndemna, a împinge (la, )


9.

a emoţiona, a mişca


10.

a propune (o rezoluţie, o moţiune


11.

a provoca, a stârni (mânie etc.)Verb intranzitiv
1.

a se mâsca, a se deplasa


2.

a face o mişcare


3.

a merge, a păşi


4.

a înainta


5.

a pleca


6.

a face un gest


7.

a progresa, a avansa, a înainta


8.

a-şi schimba reşedinţa


9.

a se muta


10.

a juca, a deplasa o piesă (la şah


11.

a acţiona, a se pune pe treabă


12.

a lua măsuri


13.

a face o propunere


14.

a depune o moţiune


15. (jur.)

a face o reclamaţie


16.

a formula o cerereExpressions:
it is about time we should move  =  ar cam fi timpul plecăm
it is for him to move first in the matter  =  el trebuie facă primul pas
the operations move slowly  =  operaţiile progresează încet
do you think he is likely to move in this affair?  =  crezi va acţiona în afacerea asta?
to move for a rehearing  =  a cere fie audiat din nou
to be on the move  =  a fi în mişcare, a se deplasa
(fam.) we must make a move  =  trebuie plecăm
to be always on the move  =  a fi mereu pe drum
it is your move  =  e rândul tău ( joci)
to move a piece of furniture  =  a deplasa o mobilă
moved by a spring  =  mişcat de un resort
he could not move his arm  =  nu putea să-şi mişte braţul
to move heaven and earth  =  a încerca totul pentru a-şi atinge ţinta
the rock was not so much as moved  =  stânca nici nu se clinti
(med.) to move the bowels  =  a provoca o purgaţie
to move smb. to do smth.  =  a îndemna pe cineva facă ceva
to move to tears  =  a mişca până la lacrmi
he felt moved at the sight  =  era mişcat de acest spectacol
it moved their anger  =  le-a stârnit mânia

This word was searched 30326 times.

top ^


Last searched words: move, accouchement, tab, aversion, generalization, annunciation, deck, onyx, re-establishme, rush, press-gallery, stubborn, blacking, Middle-Ages, notary, think, doughtiness, geld, waist, touch.

Up to now, there is a number of 207.229.342 searched words, among 8.679 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.397 secunde
UP