Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

holdSubstantiv
Verb tranzitiv
1.

a ţine (cu mâna, în mână)


2.

a (re)ţine, a opri, a împiedica


3.

a ţine (într-o anumită stare)


4.

a imobiliza


5.

a conţine, a avea


6.

a deţine, a poseda


7.

a avea în proprietate


8.

a ocupa, a deţine (o funcţie etc.


9. (mil.)

a păstra


10. (mil.)

a rămâne stăpân (pe o poziţie)


11. (mil.)

a se menţine (într-un loc)


12.

a ţine treaz (mintea, gândurile)


13.

a întreţine cu cineva (o conver.)


14.

a sărbători (un eveniment)


15.

a face (o anchetă)


16.

a lua drept, a considera ca


17.

a preţui


18.

a stima


19.

a avea (o părere)


20.

a susţine (o teorie etc.)


21.

a urma


22.

a continua


23.

a nu abandona


24.

a constrânge, a obliga


25. (mai ales e. a.)

a aresta


26.

a întemniţa


27.

a paria


28.

a respecta (un pariu)Verb intranzitiv
1.

a rezista


2.

a ţine


3.

a nu ceda


4. (şi to ~ good/ true)

a fi valabilExpressions:
to hold fast  =  a rezista
to hold fast  =  a persista, a se menţine
the rule holds in all cases  =  regula poate fi aplicată la toate cazurile
hold to/by  =  a rămâne ataşat unei cauze etc., a ţine la, a renunţa la
hold to/by  =  a rămâne credincios cuiva
hold to/by  =  a se mulţumi cu
to hold together  =  a fi uniţi
to hold together  =  a nu se despărţi, a nu se destrăma
to hold together  =  a nu se prăbuşi
the story won't hold together  =  povestea nu e verosimilă
to hold up  =  a rezista, a se ţine bine
to hold up  =  (d. timp) a se menţine
to hold up  =  (d. cai) a se ţine, a nu cădea
hold with  =  a fi de partea cuiva, a ţine partea cuiva
hold with  =  a fi adeptul (unei ideologii etc.), a aproba
to get/take hold of  =  a pune mâna pe, a pune stăpânire pe
to catch hold of  =  a prinde
to relax one's hold  =  a slăbi strânsoarea
to keep hold of  =  a ţine bine, a nu slăbi
he was held in safe custody  =  era ţinut sub pază straşnică
to hold one's breath  =  a-şi reţine răsuflarea
to hold a question in suspense  =  a ţine în suspensie o chestiune
not to hold water  =  a curge, a nu ţine apa
not to hold water  =  (fig., d. un raţionament etc.) a nu sta în picioare
to hold one's hand  =  a se reţine, a se abţine (de a lovi, de a pedepsi etc.)
to hold one's own  =  a nu ceda
this bottle holds little more than a pint  =  sticla nu conţine mai mult de jumătate de litru
to hold one's ground  =  a se menţine pe poziţiile sale
he held the proposal to be absurd  =  considera propunerea drept absurdă
to be held in high esteem  =  se bucura de înaltă preţuire
the opinions he held before  =  părerile pe care le avea înainte
to hold that  =  (jur.) a stabili în principiu , a hotărî
to hold a course  =  a urma o direcţie, a-şi continua mersul într-o direcţie
he still held his purpose to depart  =  el nu-şi abandona hotărârea de a pleca
she held him to his promise  =  ea îl obligă să-şi respecte promisiunea
to hold back  =  a reţine, a ascunde
to hold back  =  a păstra pentru sine (o informaţie etc.)
to hold back  =  a ezita
to hold from  =  a se abţine (), a se reţine de la
to hold forth  =  a oferi, a propune
to hold forth  =  a prezenta
to hold forth  =  a perora
to hold forth  =  a vorbi despre, a face reclamă pentru
to hold in  =  a reţine
to hold in  =  a ţine în frâu, a stăpâni
to hold off  =  a preveni, a preântâmpina
to hold on  =  a nu da drumul
to hold on  =  (fam.) aşteaptă! stai! o clipă!
to hold out  =  a întinde (mâna etc.)
to hold out  =  a oferi, a prezenta
to hold out  =  a dura
to hold out  =  a rezista
to hold over  =  a amâna
to hold together  =  a menţine la un loc, a asigura coeziunea între
to hold together  =  a împiedica prăbuşirea sau destrămarea
to hold up  =  a ţine treaz
to hold up  =  a trezi
to hold up  =  a susţine
to hold up  =  a prezenta, a expune
to be held as an example  =  a fi dat ca exemplu
to hold up  =  a opri de la, a stingheri
to hold up  =  (e. a.) a opri şi a jefui (un călător, un tren etc.)

Substantiv
1. (e. a.)

tâlhărie la drumul mareThis word was searched 160682 times.

top ^


Last searched words: hold, eviction, remand, she'd, clean-fingered, amiss, corroborate, wheeze, juggle, freedman, anticipatory, expectorant, strop, mania, fauna, milk-and-water, increment, load-line, raptured, prattle.

Up to now, there is a number of 206.826.663 searched words, among 908 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 1.464 secunde
UP