Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  
You have searched the word « goes ». This is the derivată form for the word « go ».

goSubstantiv
Verb intranzitiv
1.

a merge, a se duce


2.

a se stinge


3.

a trece


4.

a pleca


5.

a muri


6.

a ceda


7.

a deveni


8. (mec.)

a merge, a funcţiona


9. (d. bani)

a circula, a avea curs


10.

a se dezvolta


11.

a se desfăşura (după o normă,ritm


12. (d. ceasuri)

a suna, a bate


13. (d. arme)

a se descărca


14.

a merge, a intra


15.

a fi, a se găsi într-un momentVerb tranzitiv
1.

a merge pe, a urma (un drum etc.)


2.

a face (un drum, o călătorie)Expressions:
to go out  =  a ieşi (în oraş), a demisiona, a se demoda, a se stinge
to go out  =  a se angaja (servitor etc.) a ieşi în lume
to go out  =  a intra în grevă
to go over  =  a revedea, a verifica, a examina
to go over  =  a repeta (un rol, o lecţie), a retuşa (un desen)
to go over  =  a trece de partea adversă, a-şi schimba religia, partidul
to go through  =  a parcurge, a examina de la un capăt la altul (o listă)
to go through  =  a discuta, a studia cu de-amănuntul (un subiect etc.)
to go through  =  a îndeplini (o formalitate etc.), a deţine (un rol etc.)
to go through  =  a recita (un poem etc.), a executa (o bucată muzicală)
to be gone on somebody  =  a fi îndrăgostit de cineva
to go out  =  a ieşi (în oraş)
where do you go every şaturday?  =  unde te duci în fiecare sâmbătă?
where are you going?  =  unde te duci?
Let's go to the theatre  =  hai mergem la teatru
he goes to school  =  merge la şcoală, e şcolar
her words went to her heart  =  cuvintele ei i-au mers la inimă
who goes there?  =  cine-i acolo?
here goes!  =  hai! atenţie!
to go over  =  a trece peste, a traversa (un râu etc.)
to go over to France  =  a trece în Franţa
go it!  =  pleacă! du-te!
as far as that goes  =  în ceea ce priveşte
to go over the top  =  a porni la atac
it shall go hard but î'll do it  =  ia dracul dacă n-o fac
to go over an account  =  a verifica o socoteală
how quickly time goes  =  cât de repede trece timpul
it is time to go  =  e timpul plecăm
he felt he was going  =  simţea va muri curând
to go round  =  a înconjura
my sight is going  =  îmi slăbeşte vederea
to go round  =  (d. mâncare etc.) a ajunge pentru toţi comesenii
to go round to  =  a face o vizită (cuiva)
the bridge might go under such a weight  =  podul ar putea ceda sub o asemenea greutate
to go through  =  a trece (de-a curmezişul, prin), a traversa
he would go through fire for me  =  ar trece şi prin foc pentru mine
to go mad  =  a înnebuni
(d. alimente) to go bad  =  a se strica
to go through many trials  =  a trece prin multe încercări
to go to pieces  =  a se fărâmiţa, a se dărâma, a se prăbuşi
to go naked  =  a umbla gol
to go hungry  =  a flămânzi
does your watch go well?  =  îţi merge bine ceasul?
to go to war  =  a se duce la război, a declara război
how does that song go?  =  cum e cântecul acela?
to go to great expense  =  a face multe cheltuieli
the letter went like this  =  scrisoarea era astfel concepută
to go towards  =  a contribui la, a ajuta la
as the saying goes  =  (după) cum se spune
to go under  =  a se scufunda
to go up  =  a urca
prices were going up  =  preţurile urcau
he went up to them  =  s-a îndreptat spre ei
this key does not go into the lock  =  această cheie nu intră în broască
to go up for  =  a se prezenta la (un examen)
where does this book go?  =  unde trebuie pusă această carte?
3 into 15 goes 5 times  =  trei în 15 merg (intră) de 5 ori
to go with  =  a însoţi
to be going to  =  a fi gata
to go with  =  a se asorta cu, a merge cu
to be going to  =  a avea intenţia
to go with  =  a urma (un curent etc.)
he was going to strike him  =  era gata să-l lovească
to go with the times  =  a merge în pas cu vremea
î am not going to sell it for that price  =  n--am de gând s-o vând la acest preţ
to be several months gone with child  =  a fi însărcinată în mai multe luni
to go about  =  a umbla de colo-colo
to go without  =  a se lipsi de
to go about  =  a începe , a-şi vedea de
we shall have to go without coffee  =  va trebui renunţăm la cafea
how shall î go about it?  =  cum încep, cum procedez?
that goes without saying  =  bineânţeles, se înţelege de la sine
go about your business!  =  vezi-ţi de treburile tale!
to go at  =  a ataca (pe cineva)
to go at an enemy  =  a se arunca asupra unui duşman
he went at it with all his heart  =  se apucă de aceasta cu tot sufletul
to go back  =  a reveni, a se întoarce
to go back on one's word  =  a nu se ţine de cuvânt
to go behing  =  a revizui, a controla, a verifica
they went behin the returns of the election  =  au verificat rezultatele alegerii
to go by  =  a trece (pe lângă, prin faţa cuiva)
î saw him going by  =  l-am văzut trecând
years went by  =  trecură ani
î went by what he said  =  m-am încrezut în ceea ce spunea el
to go by the name of  =  a fi cunoscut sub numele de
to go down  =  a coborî
to go down  =  (d. un vas) a se scufunda
to go down  =  a-şi termina studiile universitare
to go for  =  a merge caute (pe cineva, ceva)
he has gone for the doctor  =  s-a dus după doctor
he has gone for the doctor  =  (fam.) a se repezi, a se arunca asupra
the dog went for the cat  =  câinele se repezi asupra pisicii
to go in  =  a intra
to go in for  =  a se dedica (unui studiu etc.)
he goes in for basket ball  =  e mare amator de baschet
to go into  =  a intra în
to go into the army  =  a intra în armată
to go into the army  =  a începe (ceva), a se lansa în
the troops went into action at once  =  trupele începură de îndată bătălia
to go into long comments  =  a se lansa în lungi comentarii
to go into long comments  =  a studia amănuntele, a aprofunda
to go into a question  =  a aprofunda o problemă
to go off  =  a pleca
to go off  =  (d. o armă) a se descărca, a face explozie
to go off  =  a se desfăşura, a decurge
the party went off very well  =  serata a decurs foarte bine
to go off one's head  =  a se zăpăci
to go off one's head  =  a înnebuni
to go on  =  a continua
do not stop, goon  =  nu te opri, continuă
he went on reading  =  a continuat citească
he went on to say  =  apoi spuse
what's going on here?  =  ce se petrece aici?
while this was going on  =  între timp
go on!  =  dă-i drumul!
to go on/upon  =  a se sprijini pe, a se baza pe
they cannot prosecule him, they have nothing to go on  =  nu pot să-l urmăresc din lipsă de dovezi
come-and-go  =  alergătură, du-te-vino
to be on the go  =  a fi în mişcare
there is plenty of go in him  =  e plin de energie
he succeeded at the first go  =  el reuşi de la prima lovitură
î'll have a go at it  =  am văd dacă voi putea
(la Cambridge) little go  =  examen preliminar
it's no go  =  nu-i nimic de făcut, imposibil
here's a go!  =  iată o aventură!
it was a near go  =  puţin a lipsit (ca)
it is all/quite the go  =  e ultimul strigăt, ultima modă
to go the shortest way  =  a urma drumul cel mai scurt
to go the pace  =  a merge vioi
to go the pace  =  a duce o viaţă veselă

This word was searched 117345 times.

top ^


Last searched words: go, perk, earthquake, rector, slavish, leper, hereby, discourage, monthly, timely, sieve, pure, lyrate, general, hence, money, leadership, term, bawdy, zephyr.

Up to now, there is a number of 205.892.678 searched words, among 552 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.318 secunde
UP