Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

onPrepozitie
1.

pe, asupra


2.

la, în


3.

la, spre, asupra, împotriva


4.

în, de


5.

din, de la


6.

cu, în, din


7.

în, sub


8.

în


9.

în legătură cu, de, despreAdverb
1.

pe


2.

înainte, mai departeExpressions:
put the lid on  =  pune capacul (pe ceva)
(fam.) that put the lid on  =  asta i-a pus capac!
take your coat and put it on  =  ia-ţi haina şi pune-o pe tine
try it on  =  încearcă-l (îmbrăcându-l)
come on!  =  hai!
move on !  =  circulaţi!
pass it on  =  dă-l mai departe
to send on  =  a trimite înainte (bagaje etc.)
on boys! on!  =  înainte băieţi! înainte!
from that date on  =  începând de la această dată
later on  =  mai departe, mai târziu
go on, do not stop!  =  continuaţi, nu opriţi!
he kept on singing  =  continuă cânte
and so on  =  şi aşa mai departe, etc.
what plays are on now?  =  ce piese se joacă acum?
turn the light on  =  aprinde lumina
(tel.) to be on  =  a avea legătura, a fi beat, a fi pilit
put it on the chair  =  pune-l pe scaun
to stand on one's legs  =  a se ţine pe picioare
have it on me  =  îl am asupra mea
to bet on a horse  =  a paria pe un cal
she wears a ring on her finger  =  are un inel în deget
on the right  =  la dreapta
on the South of  =  la sud de
on hingh  =  în sus
do not turn your back on me  =  nu-mi întoarce spatele
to leave a card on somebody  =  a-şi lăsa cartea de viztă la cineva
the wind was blowing on shore  =  vântul sufla spre ţărm
curse on him!  =  blestem asupra lui!
the people rose on him  =  poporul se răsculă împotriva lui!
to hang on a thread  =  a atârna de un fir de păr
put the dog on the chain  =  pune câinele în lanţ
to be on the jury  =  a face parte din juriu
he is on the "Daily Worker  =  lucreazul la ziarul "Daily Worker
to live on bread and water  =  a trăi cu pâine şi cu apă
on officer on half-pay  =  un ofiţer în demi-soldă
on sale  =  de vânzare
on strike  =  în grevă
on the march  =  în marş
on the lookout  =  pândă, de veghe
on lease  =  în arendă
met him on Sunday  =  l-am văzut duminică
on the same day and at same hour  =  în aceiaşi zi şi la aceiaşi oră
on the instant  =  imediat, îndată
on such occasions  =  în asemenea împrejurări
a lecture on anatomy  =  o conferinţă de anatomie
his opinion on the subject  =  părerea lui despre aceasta
he is mad on music  =  e nebun după muzică
on account of  =  din cauza
on an average  =  în medie
on condition that  =  cu condiţia ca/
on pain of  =  sub ameninţarea
on the whole  =  după toate consideraţiile, în general
on time/on the minute  =  la fix

This word was searched 169092 times.

top ^


Last searched words: on, man, day-ticket, self, short, mud, slow, pine-apple, sauce, document, remark, star, joke, scream, come, imputation, thinking, reed, s, are.

Up to now, there is a number of 206.742.703 searched words, among 16.298 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
LinksCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 1.769 secunde
UP