Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

lineSubstantiv
1.

sfoară, frânghie


2.

linie (de creion etc.)


3. (fig.)

linie


4. (şi fig.)

limită


5.

rid, încreţitură (a feţei)


6.

linie (în palmă)


7.

trăsătură (a feţei etc.)


8.

şir, rând, aliniere, linie


9. (mil., mar.)

front, linie, lanţ


10. (mil.)

linii (de apărare), poziţii


11.

şir, rând (de cuvinte scrise)


12.

ordine, serie, şir


13.

descendenţă, linie


14.

linie (de cale ferată)


15.

traseu (de maşină etc.)


16.

linie, direcţie (de comunicaţii)


17. (fig.)

linie


18. (şi fig.)

specialitate, profesiune


19. (şi fig.)

ocupaţie


20. (com.)

articol


21.

condiţii, situaţie


22.

parte


23. (geogr.) the Line

ecuatorul


24.

legătură (telefonică etc.)


25.

informaţie


26. (arte pl.)

contur, schiţăVerb tranzitiv
1.

a căptuşi (un cazan etc.)


2. (d. câine, lup etc.)

a străbate o distanţă


3. (fig.)

a umple


4.

a linia


5.

a alinia (soldaţi etc.)


6.

a brăzdaVerb intranzitiv
1. (up)

a se alinia, a se aşeza în şirExpressions:
chalk-line  =  sfoară de trasat
clothes-line  =  frânghie de întins rufele
plumb-line  =  fir cu plumb
to draw a line  =  a trage o linie
straight/broken/curved line  =  linie dreaptă, frântă, curbă
line of sight  =  linie de vizare, de ochire (a unui telescop etc.)
(fig.) we must draw the line somewhere  =  toate au o limită
I draw the line at that  =  nu admit se ajungă până acolo
line of life  =  linia vieţii
the lines of her mouth  =  conturul gurii sale
between two lines of soldiers  =  între două rânduri de soldaţi
to come into/to the line  =  a (se) alinia
all along the line  =  pe toată linia
line of battle  =  linie de bătaie
line firing  =  foc desfăşurat (al lanţului de trăgători)
ship of the line  =  vas de linie
to serve in the line  =  a fi pe front
we attacked their lines  =  le-am atacat poziţiile
just in front of their lines  =  chiar în faţa liniilor lor
head line  =  titlu
to begin a new line  =  a începe un alineat nou
(fig.) to read between the lines  =  a citi printre rânduri
there are some beautiful lines in his poem  =  sânt câteva versuri minunate în poezia lui
in the natural line of things  =  în ordine firească, normală a lucrurilor
in the female line  =  pe linie feminină
branch line  =  ambranşament, ramificaţie de linie
main line  =  linie principală
single/double line  =  linie simplă/dublă
to adhere to a certain line of conduct  =  a rămâne credincios unei linii de conduită
in what line of business is he?  =  cu ce afaceri se ocupă?
that is not in my line  =  nu-i în specialitatea mea
a new line  =  un articol nou
I cannot go on with the work on such lines  =  nu pot continui lucrul în asemenea condiţii
what line are you going to take?  =  de partea cui te situezi?
to cross the Line  =  a trece ecuatorul
tou have been given the wrong line  =  vi s-a dat o legătură greşită
the line is busy  =  firul e ocupat
to get a line on  =  a obţine informaţii despre
to line through  =  a bifa
to line with iron  =  a blinda
the streets were already lined with troops  =  trupele erau aliniate pe străzi
to line one's purse  =  a-şi face punga doldora

This word was searched 61894 times.

top ^


Last searched words: line, seal, philosophy, glorify, club, unimpeded, paling, mink, wheel, gratuity, tidings, north, perfuse, designation, curd, seditious, assume, fortnight, disaffected, harmonic.

Up to now, there is a number of 207.278.319 searched words, among 13.555 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.362 secunde
UP