Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

inPrepozitie
1.

în


2.

la


3.

la, în


4.

de, din


5.

din, de, de pe, la, în


6.

(atunci) cândAdverb
Substantiv plural
Adjectiv
1.

care este sau merge spre interiorExpressions:
in-patient  =  bolnav spitalizat
the ins  =  partidul politic de la putere
the ins and outs  =  ascunzişurile, cotloanele (unei case)
to go/walk in  =  a intra în
to call in the doctor  =  a chema (a aduce) medicul
is Mr. X in?  =  domnul X este acasă, este aici?
the train was just in  =  trenul tocmai sosise
he was the first in  =  sosi cel dintâi
walled in  =  împrejmuit cu un zid
to be wedged in  =  a fi prins, imobilizat (între două obiecte sau persoane)
the wreck was close in  =  epava era aproape de ţărm
to keep the fire in  =  a ţine focul aprins
are you in for the race?  =  participaţi la cursă?
to keep in with somebody  =  a se menţine în termeni buni cu cineva
a coat with the fur in  =  o haină îmblănită
(fam.) he is in for it  =  a intrat la apă
he had it in his poket  =  îl avea în buzunar
in a box  =  într-o cutie
to engage in politics  =  a se lansa în politică
falling in folds  =  care cade în cutie
in quest of  =  în căutare de
in honour of  =  în onoarea lui
wounded in the arm  =  rănit la mână
in bed  =  la pat
he lives in London  =  locuieşte la Londra
in Europe  =  în Europa
you find this word in şhakespeare  =  acest cuvânt se găseşte la şhakespeare
there is not an atom of ambition in him  =  n-are un pic de ambiţie
in polished brase  =  de (din) alamă lustruită
the highest mountain in Europe  =  cel mai înalt munte din Europa
the man in the street  =  omul de pe stradă
be careful in dealing with them  =  păzeşte-te când vei avea de-a face cu ei
in mourning  =  în doliu
sound in body and mind  =  sănătos la minte şi trup
paralysed in one leg  =  cu un picior paralizat
sex feet in length and two in breadth  =  şase picioare în lungime şi două în lăţime
in winter  =  iarna
in March  =  în martie
in a month  =  peste o lună
a lady in black  =  o doamnă în negru
dressed in black  =  îmbrăcat în negru
he did it in five minutes  =  a făcut-o în cinci minute
in the day-time  =  în timpul zilei
in all sorts of weather  =  în toate vremurile
he waited three hours in the rain  =  aşteptă trei ore în ploaie
the book is in the press  =  cartea e sub tipar
in the reign of  =  sub domnia (cuiva)
oysters are sold in dozens  =  stridiile se vând cu duzina
they went out in fours  =  ieşiră câte patru
one in a thousand  =  unul din o mie
to be in sight of all  =  la vederea tuturor
in his own likeness  =  după propria lui asemănare
he looked at me in wonder  =  privi uimit
you speak in monosyllables  =  vorbeşti monosilabic
in liquor  =  beat, cherchelit
to have it in one to do something  =  a fi capabil facă ceva
in so far as  =  în măsura în care
in that  =  prin aceea , pentru
not to be in it  =  a nu avea nici o şansă de reuşită

This word was searched 413410 times.

top ^


Last searched words: in, photogravure, home, dogs, moth, tender, aridity, payable, semantic, null, devolution, distance, hear, departed, payment, obliging, you, possess, speaking, forme.

Up to now, there is a number of 207.322.198 searched words, among 18.633 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.379 secunde
UP