Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

closeAdjectiv
1.

închis


2.

încuiat


3.

interzis


4. (fon., d. vocale)

închis


5. (d. o încăpere)

fără aer


6.

îmbâcsit


7. (d. haine)

strâns


8.

pe corp


9.

dens


10.

compact


11.

păzit îndeaproape


12.

ţinut strâns


13.

apropiat


14.

învecinat


15. (fig.)

apropiat


16.

secret


17.

ascuns


18. (d. oameni)

închis


19.

necomunicativ


20.

zgârcit


21.

limitat


22.

restrâns


23.

minuţios


24.

atent


25.

riguros


26.

strâns


27.

cu forţe egaleAdverb
Substantiv
Verb intranzitiv
1.

a se închide


2.

a se încheia


3.

a se terminaVerb tranzitiv
1.

a închide


2.

a încuia


3.

a strânge


4.

a apropia


5.

a termina


6.

a sfârşi


7.

a încheia


8. (electr.)

a închide (un circuit)


9.

o întrecere strânsă, îndârjită


10.

a scăpa ca prin urechile acului


11.

cât pe aci


12.

a aproba


13.

a se încheia


14.

(d. noapte) a se lăsa


15.

a înconjura


16.

a se strânge


17.

a bloca


18.

a astupa


19.

a închide complet


20.

a nu spune nimic despre ceva


21.

a trăi retrasExpressions:
close port  =  port închis
close season  =  perioadă în care vânatul sau pescuitul sânt interzise
close texture  =  ţesătură compactă
close writing  =  scris înghesuit
in close order  =  în rânduri strânse
a close prisoner  =  un deţinut păzit îndeaproape
in close proximity  =  în imediata vecinătate
in close quarters  =  în contact imediat
close fight  =  luptă corp la corp
close friend  =  prieten intim
a close examination  =  o examinare minuţioasă
a close translation  =  o traducere îngrijită, atentă,
a close reasoning  =  judecată riguroasă
a close contest  =  o dispută
to have a close shave  =  a se bărbieri în răspăr
a close thing  =  un lucru ratat
shops close at seven o'clock  =  magazinele se închid la ora şapte
to close up with  =  a cădea de acord cu
to close up with  =  a se apropia (pentru a ataca)
to close down  =  (d. magazine) a se închide
the broadcast is closing down  =  emisiunea încetează
to close in  =  a se apropia
to close in  =  (d. zile) a se scurta
to close in upon/on  =  a se strânge în jurul
the mist closeed in on us  =  ceaţa ne învălui
to close up  =  (d. rânduri) a se apropia
to close up  =  (d. o rană) a se închide din nou
to come to a close  =  a se încheia
he closeed his eyes  =  îşi închise ochii
at this season the Opera is closeed  =  în acest sezon opera este închisă
close the ranks  =  strângeţi rândurile
to close a bargain  =  a încheia un târg
to close up  =  a bara
he followed close behind them  =  a venit imediat după ei
close by/to/upon  =  aproape
he is close upon sixty  =  are aproape şaizeci de ani
close ranked  =  în rânduri strânse
shut close  =  închis ermetic
close handed  =  zgârcit
to keep/lie close  =  a sta ascuns
to keep smth. close  =  a ţine ascuns
to keep oneself close  =  a se izola de oameni

This word was searched 40151 times.

top ^


Last searched words: close, empiric, passport, farm, everything, steady, drop, shack, slop, superintend, write, along, bow, disbranch, tambour, wet, parallelogram, shuck, poultry, milligramme.

Up to now, there is a number of 205.846.949 searched words, among 5.011 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
Legături utileCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 0.334 secunde
UP