Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

looseAdjectiv
1.

nelegat, liber, detaşat, desprins


2.

care nu este bine fixat/strâns


3. (d. nod)

slab, desfăcut


4. (d. frânghii)

moale, destins


5. (d. zăvor etc.)

deşurubat, care are joc


6.

care nu este compact sau dens


7.

care atârnă


8. (fig.)

dezlânat


9. (d. traduceri)

prea liberă


10. (d. stil)

inegal


11. (d. raţionamente)

confuz


12.

de o moralitate îndoielnică


13.

neângrijit, neglijent


14. (med.) (d. intestine)

gol


15. (chim.)

liber, în stare liberăSubstantiv
Verb tranzitiv
1.

a dezlega, a detaşa


2. (mar.)

a desfăşura (o pânză, o parâmă)


3.

a slăbi (disciplina etc.)


4. (mar.)

a dezlega


5. (at)

a trage (cu arma) asupra


6. (at)

a azvârli (o săgeată/o suliţă) înExpressions:
loose hair  =  păr despletit şi lăsat pe spate
loose sheets  =  foi (de hârtie) volante
a loose tooth  =  un dinte care se mişcă
loose earth  =  pământ afânat
of loose texture  =  cu structură necompactă
this coat is too loose  =  haina aceasta e prea largă
a woman of loose morals  =  femeie de moravuri uşoare
to have a loose tongue  =  a fi gură spartă
to be at a loose end  =  a fi fără ocupaţie, a nu avea de lucru
to give a loose to one's feelings  =  a da frâu liber sentimentelor
to be on the loose  =  a duce o viaţă veselă
to be on the loose  =  a nu avea obligaţii
to loose hold  =  a da drumul, a slobozi

This word was searched 48917 times.

top ^


Last searched words: loose, subject, enterprise, in, people, gun, addendum, strew, subtle, myope, fifty, sardine, kerchief, want, release, magnetize, expectorate, saw, sheer, unbosom.

Up to now, there is a number of 206.425.831 searched words, among 14.131 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
LinksCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 1.297 secunde
UP