Home
Romanian-English DictionaryEnglish-Romanian Dictionary
RomânăRomână
Words translationPropose wordsContributionsCommentsLoginRegister

English Romanian Dictionary

  EnRo.Ro - Your bilingual dictionary - is the online service with the most popular English-Romanian dictionary. To use the English - Romanian Dictionary, just type the words you would like to find in the box above and press Enter. The search results are hyperlinked so that you can easily look up those words just by clicking on them. Benefit from a unique language experience browsing the dictionary or searching for English-Romanian translations!
  So, please type one or more English words (separated by space)
  

toPrepozitie
1.

la, spre, către


2.

după, conform (cu)


3.

în conformitate cu


4.

până la


5.

fără


6.

cât despre, în ceea ce priveşte


7.

pentru


8.

în comparaţie cu


9. (după unele vorbe)

de, laExpressions:
to come to  =  a-şi reveni în simţiri
the door is to  =  uşa este întredeschisă
to and fro  =  încoace şi încolo
she is going to the concert  =  ea merge la concert
from top to toe  =  din cap până-n picioare
to drink to the health of smb.  =  a bea în sănătatea cuiva
(fam.) here's to you!  =  în sănătatea ta!
to his cost  =  pe cheltuiala lui
clothes made to order  =  haine făcute de comandă
to my mind  =  după părerea mea
to my knowledge  =  după câte ştiu
to the end  =  până la capăt
to the last drop  =  până la ultima picătură
it's two to five  =  e cinci fără două minute
as to your son  =  cât despre fiul dv.
(precede infinitivul) to be or not to be  =  a fi sau a nu fi
what he has done is nothing to what he means to do  =  ceea ce a făcut e nimic în comparaţie cu ceea ce intenţ.
(ajutA la formarea cazului dativ); give that pencil to him  =  dă-i creionul acela
she did not write though she had promised to  =  ea nu a scris deşi a promis
the bicycle is fastened to a bar  =  bicicleta este legată de o bară
we are confined to one room  =  sântem limitaţi la o cameră
she was a mother to them  =  ea a fost o mamă pentru ei

This word was searched 1089583 times.

top ^


Last searched words: to, fidget, liquidator, critic, fall, scalene, disgusted, flat, project, inexpensive, apart, contortion, welcome, emperor, egotism, conversation, print-shop, gingival, antic, flavorous, temperature.

Up to now, there is a number of 206.425.965 searched words, among 14.265 today.


Add translations services to your site!
Click here for the HTML code.
LinksCe faci diseara ?   Competiţii Online   Design WebSite   Program Amanet   Codexul produselor de uz fitosanitar (pesticide)   Grile rezolvate   Grile Spiru Haret   Dictionar roman englez   Program exchange   Englisch - Deutsch Wörterbuch   Dictionnaire Anglais Français   Romanian - English Dictionary   Íslensk Ensk Orðabók   English Japanese Dictionary   Nederlands Engels Woordenboek   Magyar-angol szótár   Malay English Dictionary   Toner-shop   
Pagină generată în 3.026 secunde
UP